Portali Universitar

Portali Universitar

Portali për cdo student në UT

Lexo më shumë

Doktoratura ne UT

Doktoratura ne UT

Doktoraturat në UT.

Lexo më shumë

Cikli I & II i studimeve

QAL

Qendra e Karrieres

Mundësi për të ardhmen tuaj

Lexo më shumë

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Ljubljanës, Slloveni.

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin Comenius në Bratisllavë

 

Thirrje për Grante Kërkimore - nga Akademia Austriake e Shkencave..

Shtyhet Thirrja për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sileasian të Teknologjisë, Poloni në kuadër të Programit Erasmus+

Njoftim për Shkollën Verore organizuar nga Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar (IRZ)

Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për vitin akademik 2018-2019

Hapet Thirrja për Bursa për studentët në Kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani

 
 

BROSHURA E UNIVERSITETIT TË TIRANËS PËR MATURANTËT

 

PROGRAMI I BURSAVE TË GRUPIT COIMBRA PËR KËRKUESIT E RINJ NGA VENDET FQINJE EVROPIANE

 

Hapet thirrja për aplikime për shkëmbimin e studentëve të Universitetit të Tiranës, me Universitetin Ndërkombëtar të Katalunja-s, Barcelonë, Spanjë, në kuadër të Marrëveshjes Bilaterale ndërmjet dy Istitucioneve tona.

 

BANKA ISLAMIKE PËR ZHVILLIM (IDB) KA HAPUR PROGRAMIN E BURSAVE TË MERITËS PËR DOKTORATURË DHE KËRKIME POST DOKTORALE PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019.

 

THIRRJE PËR PARAQITJEN E SHPREHJES TË INTERESIT PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË 

 

THIRRJE PËR PARAQITJEN E SHPREHJES SË INTERESIT PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR  

KRITERET E PRANIMIT NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019 NË UNIVERSITETIN E TIRANËS

 

Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti i Ekonomisë

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave Sociale

Filiali UT-së, Sarandë

 

Fakultetet

Lajmërime

 

Universiteti Complutense i Madrid (UCM), ofron 101-pozicione Post Doktorature

Në kuadër të Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship Actions, të Programin Horizon 2020 (MSCA-IF), Universiteti Complutense i Madrid (UCM), ofron 101-pozicione Post Doktorature.

Linku i mëposhtëm jep një informacion më të detajuar rreth këtij programi:

http://oficinaeuropea.ucm.es/msca-expresions-of-interest-2017

Në këtë link do të keni mundësi të gjeni tabelat e ndara sipas fakulteteve, fushave dhe grupeve të kërkimit.

Në grupet e kërkimit, do të gjeni edhe kontaktin ku mund të shfaqni interesin tuaj për të aplikuar për Post-Doktoraturw, IF -MSCA 2017.

Konkursi me esse "Çfarë di unë për Azerbajxhanin"

Ambasada e Azerbajxhanit në Greqi ka ftuar Universitetin e Tiranës të jetë bashkëpunëtor për të dytin vit në Kokursin me Esse “Çfarë di unë për Azerbajxhanin.

Ky aktivitet zhvillohet nga Ministria e Rinisë dhe Sporte të Republikës së Azerbajxhanit dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme në Republikën e Azerbajxhanit.

Në këtë konkurs ftohen të marrin pjesë të gjithë studentët e Universitetit të Tiranës nga mosha 18-29.

Aplikuesit duhet që të përgatisin një esse me maksimalisht 2500 fjalë në gjuhën angleze dhe tema e essesë mund të jetë e përgjithshme, por Ambasada e Azerbajxhanit në Greqi ka rekomanduar disa nga temat që aplikuesit mund të zgjedhin:

Heydar Aliyev: Udhëheqësi kombëtar i Azerbajxhanit;

Konflikti armen-azerbajxhan. Realitetet e Karabakut;

Historia, arti dhe kultura e Azerbajxhanit;

Popullsia, gjuha dhe traditat e Azerbajxhanit;

Roli i Azerbajxhanit në Politikën Ndërkombëtare;

Azerbajxhani dhe Shqipëria: marrëdhëniet historike dhe perspektivat;

Zhvillimi ekonomik i Azerbajxhanit;

Strategjia e naftës dhe gazit të Azerbajxhanit;

Azerbajxhani në burimet / literaturat e lashta.

Bashkë me essenë aplikuesit duhet të dorëzojnë formularin e aplikimit, Cv dhe një kopje të pasaportës në adresën Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. dhe në adresën Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. . Afati përfundimtar i dorëzimit të aplikimit është data 20 Korrik 2017.

Fituesit do të fitojnë një tur kulturor – historik në Azerbajxhanin në Gusht apo Shtator 2017.

Faleminderit!

DEKLARATË E REKTORIT TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS, PROF.DR. MYNYR KONI, NË LIDHJE ME DISA NDRYSHIME NË BORDET E ADMINISTRIMIT TË IAL


Të nderuar gazetarë, 

 

Ligji 80/2015 datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, ka përcaktuar qartë se cilat janë autoritetet dhe organet drejtuese në institucion; mënyrën sesi zgjidhen, sesi formatohen, si dhe kompetencat që ka çdo autoritet dhe organ drejtues në institucion.

Njëri nga organet kolegjiale drejtuese të institucioneve të arsimit të lartë është edhe Bordi i Administrimit.

Në nenin 48, pika 1 të ligjit të arsimit të lartë 80/2015, përcaktohet edhe sesi formatohet ky organ kolegjial. Kështu, konkretisht:

“ Bordi i administrimit në institucionet e arsimit të lartë përbëhet nga 7(shtatë) anëtarë, të punësuar me kohë të pjesshme. Anëtarët, përfaqësues të instutucioneve të arsimit të lartë, përzgjidhen nga Senati Akademik i institucionit, për një mandat pesëvjecar, me të drejtë rizgjedhjeje, prej listave të propozuara nga instuticioni i arsimit të lartë........Kurse anëtarët përfaqësues të ministrisë përgjegjëse për arsimin janë ekspertë të njohur nga fushat akademike, manaxheriale, ekonomike dhe juridike dhe emërohen përkatësisht nga ministri përgjegjës për arsimin.

Kurse në nenin 50 të ligjit të arsimit të lartë 80/2015 “Mbarimi i parakohshëm i mandatit të autoriteteve drejtuese dhe anëtarëve të zgjedhur të organeve drejtuese të institucioneve publike të arsimit të lartë”, në pikën 1 të tij, shpehet për të gjitha rastet kur përfundon para kohe mandati i një autoriteti ose të një anëtari të zgjedhur.

Në këtë nen futen të gjithë anëtarët e Bordit të Administrimit që janë zgjedhur nga Senati Akademik i institucionit.

Për më tepër, pika 2 e nenit 50 të ligjit të arsimit të lartë 80/2015, shprehet se:

“Shkarkimi i anëtarëve të Bordit të Administrimit bëhet nga ministri përgjegjegjës për arsimin, me propozimin e organit që i zgjedh dhe i emëron”, pra me propozim të Senatit Akademik tëinstitucionit.

Pra ligji i arsimit të lartë është shprehur shumë qartë sesi zgjidhen, emërohen dhe shkarkohen anëtarët e Bordit të Administrimit të një institucioni të arsimit të lartë.

Ju sqarojmë se vetëm anëtarët e zgjedhur nga Senati Akademik i institucionit, kanë mandat pesëvjecar.

Kurse anëtarët e emëruar nga Ministri përgjegjës i arsimit nuk kanë mandat dhe ndryshimi i tyre është vetëm kompetencë e autoritetit që i ka emëruar, pra i ministrit përgjegjës për arsimin.

Çdo interpretim tjetër është në kundërshtim me ligjin, çdo dizinformim apo keqinformim  është në kundërshtim me misionin që kanë institucionet e arsimit të lartë dhe në kundërshtim me  interesin publik.

Njoftim i Drejtorisë së Komunikimit në Rektoratin e Universitetit të Tiranës në zbatim të Udhëzimit të MAS Nr. 18, datë 16.08.2017

TIRANË 21.08.2017 – Drejtoria e Komunikimit në Rektoratin e Universitetit të Tiranës njofton të interesuarit se sipas Udhëzimit Nr.18, datë 16.08.2017 të Ministrit te Arsimit dhe Sportit “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr.15, datë 16.08.2017 për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter professional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e Arsimit të Lartë, në vitin akademik 2017-2018”, janë përcaktuar afatet e aplikimit, procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e parë të studimeve Bachelor për vitin akademik 2017-2018, sipas kategorive:

o Kandidatët në një program të dytë studimi (afati i aplikimit 7-19 shtator);

o Kandidatët për transferim studimesh (afati i aplikimit 7-19 shtator);

o Kandidatët nga Republika e Kosovës e kandidatët me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci (afati i aplikimit 21-26 gusht);

o Kandidatët me statusin e personit me aftësi të kufizuar (afati i aplikimit 21-26 gusht);

o Kandidatët me statusin e jetimit (afati i aplikimit 21-26 gusht);

o Kandidatët e komunitetit Romë dhe Egjiptian (afati i aplikimit 21-26 gusht);

Të gjithë personat e interesuar mbi dokumentacionin dhe afatet e aplikimit t’i referohen udhëzimit të sipërpërmendur. Për më shumë klikoni udhëzimin e MAS. (këtu)

Drejtoria e Komunikimit, Universiteti i Tiranës

Nënkategoritë

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri