Zyra e kërkimit shkencor dhe projekteve

Në Zyrën e Kualifikimit Shkencor & Projekteve zhvillohet aktiviteti si vijon:

Grada shkencore “Doktor”:

-      Në bashkëpunim me drejtorinë e IT, bëhet hedhja online e disertacioneve të doktorandëve; mbajtja e korrespondencës me kandidatin ose strukturat e fakultetin, në rast se CD është e dëmtuar dhe kërkohet zëvendësimi i saj,

-      Përcjellja e të dhënave të doktorandëve në KVTA, MAS, për regjistrim në regjistrin përkatës,

-      Printimi i diplomave të doktoratës dhe dërgimi në fakultet i tyre për t’u firmosur nga dekani (dhe ndjekja e procedures së kthimit në Rektorat për tu firmosur nga Rektori)

-      Ndjekja e rialokimeve të kuotave të mbetura të paplotësuara për vijimin e studimeve të doktoratës,

-      Kthim përgjigje të kërkesave/ankesave të ndryshme të studentëve dhe aplikantëve të programeve të studimit të doktoratës që ofron UT,

-      Pas njohjes me Vendimin e KM për kuotat e pranimit në studimet e doktoratës, për vitin akademik përkatës, bëhet ndjekja e procesit aplikimeve të kandidatëve dhe  propozimeve finale nga dekanët e fakulteteve të UT për fituesit eventualë, shqyrtimi i të dhënave të aplikantëve dhe miratimi i tyre sipas kritereve të fuqi,

-      Konvertimi i notës mesatare për kandidatët që vijnë nga universitetet e huaja (nga sistemi i huaj në atë shqiptar),

-      Dërgimi në AKP i të dhënave të kandidatëve të regjistruar në programet e doktoraturës me qëllim vënien e numrit të matrikullimit për secilin kandidat,

Pas përgjigjes së AKP bëhet përcjellja e listave finale në strukturat e UT.

Titulli akademik “Docent”: 

-      Përcjellja e të dhënave të kandidatëve në KVTA, MAS, për regjistrim në regjistrin përkatës,

-      Pas njoftimin nga MAS për regjistrimin e kandidatëve të sipërpërmendur, përcjellja e të dhënave pranë ILAR për printimin e dëshmive të titullit “Docent”,

Dërgimi i dëshmive në fakultetet e UT-së për firmë nga dekanët (dhe ndjekja e procedurës së kthimit në Rektorat për t’u firmosur nga Rektori).

Titulli akademik “Prof.As.”:

-      Përcjellja e të dhënave të kandidatëve në KVTA, MAS, për regjistrim në regjistrin përkatës,

-      Pas njoftimin nga MAS për regjistrimin e kandidatëve të sipërpërmendur, përcjellja e të dhënave pranë ILAR për printimin e dëshmive të titullit “Prof.As”,

Dërgimi i dëshmive në fakultetet e UT-së për firmë nga dekanët (dhe ndjekja e procedurës së kthimit në Rektorat për tu firmosur nga Rektori).

Titulli akademik Profesor:

-      Shqyrtimi i dosjeve të kandidatëve (të brendshëm ose të jashtëm) të dërguara nga strukturat e UT, me qëllim përgatitjen e informacionit për votim në Senatin Akademik, UT,

-      Përgatitja e paketave të votimit për anëtarët e S.A. për mbledhjen eventuale,

-      Nxjerrja e rezultateve të votimit të anëtarëve të S.A. lidhur me KV dhe kandidatët,

-      Pas miratimit të Komisioneve Vlerësuese nga anëtarët e S.A., bëhet dërgimi i tyre në KVTA, MAS, për miratim,

-      Pas miratimit të KV, njoftohen dekani & kryetari i KV për tërheqjen e dosjes në Rektorat & fillimin e punës për vlerësimin e aktivitetit shkencor & pedagogjik të kandidatit,

-      Përcjellja e njoftimit  në MAS për seancat mësimore të hapura që do të zhvillojë kandidati në kërkim të titullit akademik “Profesor”,

-      Përcjellja e raportit përfundimtar të KV lidhur me veprimtarinë botuese dhe aftësitë pedagogjike të kandidatit së bashku me rekomandimin për dhënien ose jo të titullit,

Pas njoftimit përkatës nga KVTA, MAS, lidhur me dhënien e titullit, bëhet njoftimi i dekanit & kryetarit të KV, të cilët njoftojnë kandidatin.

  • Ndjekja e çdo kërkesë/ankese personale drejtuar Rektorati të UT lidhur me problematika të ndryshme të doktorandëve, kandidatëve për Prof.As., Prof.;  Përcjellja në fakultete me qëllim marrjen e informacionit & njoftimi të interesuarve brenda fateve ligjore.
  • Mbajtja e korrespondencës me universitet jo-publike e të rretheve lidhur me aplikimet e kandidatëve të ndryshëm për titujt akademikë,
  • Përcjellja në strukturat e UT-së e VKM-ve, Udhëzimeve & korrespondecës shkresore lidhur me gradën shkecoore & titujt akademikë dhe jo vetëm, 
  • Përmbledhja (vjetore) e veprimtarisë kërkimore dhe shkencore e fakulteteve të UT, dhe përcjellja në MAS.
  • Përpilimi i një tabele përmbledhëse me të dhënat e studentëve të regjistruar në programet e doktoratës që ofron UT.

Harton Analizën Vjetore kërkimore shkencore të UT, bazuar në analizat e njësive kryesore të UT, dhe e përgatit për mbledhjen e Senatit Akademik.

 

 

Daniela Kraja

Specialiste

E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

Kontakte:

Tel: +355 4 2234663

Fax: +355 4 2223981

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu Rreth nesh Organizimi Drejtoritë Zyra e Kualifikimit Shkencor dhe Projektet