Articles

Zyra e kërkimit shkencor dhe projekteve

  • ZYRA E KUALIFIKIMIT SHKENCOR DHE PROJEKTET

Detyrat konsistojnë në:

  1. Punon për hartimin e programeve të reja të studimit për ciklin e tretë, të ndryshimit të atyre ekzistuese, në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi si dhe përgatitjen e dokumentacionit përkatës deri në zbatimin e tyre.
  2. Përpunon projekt politikat e kuotave për ciklin e tretë të studimeve. Ndjek dhe monitoron pranimet në njësitë kryesore të UT, në përputhje me kuotat e miratuara dhe kriteret e pranimit të miratuara më parë, për ciklin e III të studimeve.
  3. Ndjek veprimtarinë që lidhet me projektet shkencore në UT.
  4. Përpunimin administrativ të dosjeve për titujt akademikë.
  5. Përpunimin administrativ të dosjeve për gradën shkencore “Doktor”.
  6. Merr pjesë në hartimin e projekt-dokumentacionit për emërtimet e diplomave për gradën shkencore “Doktor” si dhe për titujt akademikë “Docent” dhe “Prof. Asociuar”.
  7. Përgatitjen e dokumentacionit për mbledhjen e Senatit Akademik që lidhen me dhënien e titullit “Profesor”.

 

 

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

INFORMACION

Rreth Nesh

FAKULTETET

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu