Unitir

Drejtoria e Komunikimit

 

Ne Drejtorine e Komunikimit puna konsiston si me poshte:

1. Koordinon lidhjet me Universitetet e Huaja dhe rrjetet universitare (nenshkrim i  marreveshjesh, pritje delegacionesh, hartimin e marreveshjeve)
2. Organizon dhe koordinon konferencat nderkombetare
3. Shqyrton ftesat e marra nga Universitete te huaja, dhe ato shqiptare, nga institucione kombetare dhe nderkombetare dhe pasi pergatit nje relacion ia dergon per konfirmim Rektorit, i cili vendos nese do te marre pjese apo ia delegon personave te tjere).
4. Organizon dhenien e titullit "Doctor Honoris Causa".
5. Mban lidhje me Ministrite dhe Ambasadat (per te gjitha ceshtjet e marredhenieve i     me jashte, p.sh akordim bursash, organizime konferencash)
6. Mbulon te gjithe korespodencen me Ministrite ne lidhje me ceshtjet e Marredhenieve me Jashte (MASH, Ministria e Jashtme, Ministria e Integrimit).
7. Pergatit te gjitha konfirmimet e studenteve qe vijne nga institucione te huaja, ambasadat, nga MASH.
8. Pergatit proceduren per pagesat e anetaresimit te UT-se ne rrjetet te ndryshme universitare si (UNICA, AUF) si dhe koordinon ftesat dhe lidhjet me to.
9. Pergatit te gjitha vendimet dhe urdher sherbimet per misionet jashte shtetit
10. Harton notat verbale per ambasada
11. Shperndan informacionin ne fakultete per bursa apo te drejta studimi qe vijne ne Rektorat.
12. Pergatit dhe percjell shkresat qe vijne nga ministrite si psh. ardhja e lektoreve te huaj ne Shqiperi dhe e lektoreve shqiptare jashte).
13. Shpesh merret edhe me perkthime te' dokumentave apo perkthime ne takime zyrtare dhe materiale te konferencave.
14. Koordinon lidhjen e institucioneve shqiptare dhe te huaja me fakultetet e UT-se.
15. Informon fakultetet per pjesemarrje ne projekte si p.sh ne projektet TEMPUS, apo ato qe vijne nga Universitete te tjera, OJQ, etj.
16. Percjell ne fakultetet perkatese per informim apo per kompetenca te metejshme te gjitha shkresat

 

 

Drejtore e Drejtorise se Komunikimit

 

Bruna Nicka

Drejtore
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kontakto
drejtoria: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel/Fax: +355-4-22-50-166

 

 

Kontakto me ne

Rektorati i Universitetit të Tiranës .....

  • Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania
  • Kutia Postare Nr 183
  • Tel: 355 4 222840
  • Fax: + 355 4 2223981
  • Email: info@unitir.edu.al
  • Website: www.unitir.edu.al
  • Skype user: infounitir
  • Working Time from Monday to Friday 8:30 AM - 16:30
You are here: Home Rreth nesh Organizimi Drejtoritë Drejtoria e Komunikimit