You are here: Home Rektorati Drejtoritë Drejtoria Juridike

Miresevini ne UT

Drejtoria Juridike

Artan Hoxha

 


Institucioni: Rektorati i Universitetit të Tiranës
Drejtoria: Drejtoria Juridike
Pozicioni i punës: Drejtor

Shkarko CV-ne e plote

 

 

 

Drejtoria Juridike prane Rektoratit te UT
Drejtoria Juridike prane Rektoratit te Universitetit te Tiranes aktualisht kryen detyra te cilat konsistojne ne keto aspekte kryesore te veprimtarise se UT:

Se pari: Ceshtjet administrative

Ne kete aspekt detyrat konsistojne ne:
•    dhenien e konsulences juridike punonjesve te UT, studenteve per probleme te ndryshme te karakterit juridik;
•    shqyrtimi i ankesave te ndryshme te karakterit juridik;
•    perpilimi i urdhrave te brendshem te titullarit te institucionit qe rregullojne veprimtarine e institucionit dhe mbajtja e regjistrit perkates;
•    dhenia e mendimeve per akte te ndryshme te karakterit juridik;
•    njohja e punonjesve me ligjet dhe aktet nenligjore ne fushen e arsimit te larte;

Se dyti: Ne aspektin legjislativ
•    dhenia e ndihmes juridike per hartimin e projektstatuteve, projektrregulloreve te institucionit;
•    dhenia e ndihmes juridike per persosjen e legjislacionit
•    dhenia e ndihmes juridike per hartimin e marreveshjeve te ndtyshme ne te cilat Universiteti i Tiranes behet pale.

Se treti: Ceshtjet gjyqesore

•    perfaqesimi i Universitetit te Tiranes me autorizim te titullarit ne proceset gjyqesore ne te gjitha shkallet e gjykimit.

Sektori juridik i perfshire brenda struktures se Drejtorise Juridike merr pjese ne plotesimin e te gjitha e te gjitha detyrave te percaktuara me siper si edhe perveg tyre me urdher te titullarit te institucionit merr pjese ne procesin e prokurimit publik proces ne te cilin sektori juridik perfshihet qe nga perpilimi i urdhrit te prokurimit, pergatitja e dokumenteve standarte, perpilimi i njoftimeve per ne Agjencine e Prokurimit Publik, mbajtja e te gjitha procesverbaleve si edhe hartimi i kontratave me operatoret ekonomike fitues.

Artan Hoxha
Drejtor
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


Ana Golloshi
Përgjegjës sektori Juridik
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Albjona Bregu
Specialiste
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Kontakto
drejtoria: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Tel/Fax: +355-4-22-58-446

 

 

 

Portali Universitar

Lajme


E-mail

Kliko per te hyre tek posta juaj personale. Nese keni probleme me hyrjen ne posten elektronike kliko ketu...

Legjislacioni

Romeral Arkiva e Ligjeve, Akteve Nënligjore, VKM dhe Udhëzimeve

Doktoratura ne UT

E-LEARNING


Artikujt me te pare

Artikuj te fundit

Kontakto me ne

Rektorati i Universitetit të Tiranës .....

  • Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania
  • Kutia Postare Nr 183
  • Tel: 355 4 222840
  • Fax: + 355 4 2223981
  • Email: info@unitir.edu.al
  • Website: www.unitir.edu.al
  • Skype user: infounitir
  • Working Time from Monday to Friday 8:30 AM - 16:30
elektronik sigara elektronik sigarakiz oyunlaribahce citisearch porn tube evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat film izle film izle film izle film izle film izle porntube youjizzpornhub cati cikis merdivenleri makaslı çatı merdivenleri cati pencereleri taş duvar kaplamaları patlatma taş duvar kaplamalarıPorno