Drejtoria Juridike

Drejtoria Juridike pranë Rektoratit të Universitetit të Tiranës aktualisht kryen detyra të cilat konsistojnë në këto aspekte kryesore të veprimtarisë së UT: Së pari: Çështjet administrative Në këtë aspekt detyrat konsistojnë në:
• Dhënien e konsulences juridike punonjesve të UT, studentëve për probleme të ndryshme të karakterit juridik;
•  Shqyrtimi i ankesave të ndryshme të karakterit juridik;
• Përpilimi i urdhrave të brendshëm të titullarit të institucionit që rregullojnë veprimtarinë e institucionit dhe mbajtja e regjistrit përkatës;
• Dhënia e mendimeve për akte të ndryshme të karakterit juridik;
•  Njohja e punonjësve me ligjet dhe aktet nënligjore në fushën e arsimit të lartë; Së dyti: Në aspektin legjislativ
• Dhënia e ndihmës juridike për hartimin e projektstatuteve, projektrregulloreve të institucionit;
•  Dhënia e ndihmës juridike për përsosjen e legjislacionit;
• Dhënia e ndihmës juridike për hartimin e marrëveshjeve të ndryshme në të cilat Universiteti i Tiranës bëhet palë; Së treti: Çështjet gjyqësore •  Përfaqesimi i Universitetit të Tiranës me autorizim të titullarit në proceset gjyqësore në të gjitha shkallët e gjykimit. Sektori juridik i përfshirë brenda strukturës së Drejtorisë Juridike merr pjesë në plotësimin e të gjitha detyrave të përcaktuara më sipër si edhe përveç tyre me urdher të titullarit të institucionit merr pjesë në procesin e prokurimit publik proces në të cilin sektori juridik përfshihet që nga përpilimi i urdhrit të prokurimit, përgatitja e dokumenteve standarte, përpilimi i njoftimeve për në Agjencinë e Prokurimit Publik, mbajtja e të gjitha procesverbaleve si edhe hartimi i kontratave me operatoret ekonomik fitues.

 

 

Artan Hoxha 

Drejtor

 

Kontakte:

E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

Tel:+355 4 2258881

Fax: +355 4 2223981

 

 

 

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri