Artikujt

Drejtoria e Manaxhimit të Fondeve dhe Investimeve

Drejtoria e Menaxhimit të Fondeve dhe Investimeve është përgjegjëse për realizimin e shërbimeve dhe investimeve në Universitetin e Tiranës, në përputhje me procedurat ligjore.

Në lidhje të ngushtë me të gjitha njësitë përbërëse të UT-së, kjo drejtori ndjek detyrat si më poshtë:

 1. Në bashkëpunim me fakultetet dhe filialet planifikon çdo vit nevojat e UT për zërat e buxhetit që mbulon për vitin pasardhës për shpenzimet operative dhe investimet;
 2. Nëpërmjet sektorit të investimeve përgatit dhe siguron dokumentacionin teknik të nevojshëm për realizimin e kontratave të punëve civile: ndërtime të reja, rikonstruksione e studim-projektime;
 3. Harton regjistrin e parashikimit dhe të realizimit të prokurimeve publike për çdo vit kalendarik dhe ndjek zbatimin e tij;
 4. Përfaqësohet në komisionin e blerjeve me vlera të vogla dhe ndjek zbatimin e procedurave të prokurimit duke dorëzuar dokumentacionin përkatës pranë Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit;
 5. Organizon punën për realizimin e procedurave të prokurimeve publike;
 6. Nëpërmjet sektorit të shërbimeve dhe blerjeve ndjek kontratat e lidhura me procedurë prokurimi për mallra dhe shërbime mban kontakte te vazhdueshme me kontraktuesit deri në realizmin e plotë të tyre dhe organizon dokumentacionin e nevojshëm , të cilin ja kalon për likujdim Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit.
 7. Nëpërmjet sektorit të investimeve ndjek realizimin e kontratave të punëve civile duke kontrolluar ecurinë e grafikut te punimeve, zbatimin e projektit dhe zbatimin e kushteve të përcaktuara në këto kontrata.
 8. Mban lidhje me Drejtoritë e UT-së dhe drejtoritë përkatëse në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit;
 9. Kontribuon në përgatitjen e akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, sipas fushës së veprimit të drejtorisë;
 10. Përfaqësohet në grupe pune sipas problematikave të ndryshme.
 11. Përgatit raporte dhe informacione për Kancelarin e UT për veprimtarinë e kësaj drejtorie;
 12. Realizon detyra të tjera që gjykohet se janë në përputhje me misionin dhe funksionimin e përgjithshëm të kësaj Drejtorie.

 

 

Zamira Caushi

Drejtor

 

Kontakte:

 

E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

 

Tel: +355 4 2258446

 

Fax: +355 4 2223981

 

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu