Drejtoria e Auditit të Brendshëm


Puna në Drejtorinë e Auditit të Brendshëm:

1-Hartimi i planit vjetor të punës (përcaktimi i radhës së auditimit të Fakulteteve të UT, afati kohor, lloji i auditimit). 2-Përgatitja dhe miratimi nga ana e Rektorit të UT, të programit të Auditimit (organi që e kryen auditimin, subjekti që auditohet, lloji i auditimit, periudha që auditohet, afati i kryerjës së auditimit, grupi i punës, tematika e auditimit). 3-Përgatitja e materialeve të mëposhtëme të auditimit, sipas VKM-së nr.345, datë 01.06.2004 "Manuali i procedurave të auditimit të brendshëm në sektorin publik" I.Zbatimi i detyrave të lëna nga auditët e mëparshëm: - Përgatitja e aktverifikimit dhe analiza e konkluzioneve të auditit të mëparshëm. II. Përgatitja e dokumenteve të auditimit: Dokumenti i takimit prezantues
Shënimet gjatë auditimit
Projektraporti
Protokolli i takimit pajtues
Observacionet e subjektit të audituar
Raporti final
Memorandumi.Njoftimi i auditit për menaxhimin Konfirmimi i raporteve
- Të   gjitha   dokumentet   që   kanë   të   bëjnë   me   ndjekjen   e rekomandimeve (informacione nga të audituarit, aktverifikimi etj.)
- E gjithë korespondenca që lidhet me subjektin e audituar
- Informacione të përfituara para, gjatë dhe pas auditimit. 4- Kryerja e auditimeve për tematika të vecanta në subjekte të UT-së, me urdhër të Rektorit të UT-së.
5- Përgatitja e Memove të ndryshme, sipas problemeve të vecanta që dalin nga veprimtaria ekonomiko-financiare të njësive të UT-së.
6- Përgatitja e dosjes së auditimit të subjektit të audituar.
7- Përgatitja dhe raportimi i evidencave 3-mujore dhe progresive te auditimit, drejtuar Ministrisë së Arsimit dhe Sportit.

 

 

Ilda Kamberi

Drejtore

e-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

 

Marsela Thanasi

Specialiste

E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

 

Selam Mataj 

Specialist

E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

 

Kontakte:

Tel: +355 4 2234529

Fax: +355 4 2223981

 

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu Rreth nesh Organizimi Drejtoritë Drejtoria e Auditit universiteti drejtorite Drejtoria e Auditit të Brendshëm