Articles

Diplomë e Nivelit të Dytë

Në këtë listë do gjeni listën e Fakulteteve për Diplomën e Nivelit të dytë (DND)

 

1.    Fakulteti i Shkencave Natyrore

1.    DND në programin e studimit Kimi në drejtimin Analiza kimike dhe vetitë e lëndës
2.    DND në programin e studimit Matematikë në drejtimin Matematikë
3.    DND në programin e studimit Inxhinieri Matematike dhe Informatike
4.    DND në programin e studimit Informatikë
5.    DND në programin e studimit Biologji Mjedisore
6.    DND në programin e studimit Biologji Molekulare
7.    DND në programin e studimit Fizikë
8.    DND në programin e studimit Bioteknologji molekulare dhe Industriale   
9.    DND në programin e studimit Kimia industriale dhe mjedisor
10.    DND në programin e studimit Inxhiniera e proceseve kimike
11.    DND në programin e studimit Shkencat dhe Teknologjitë ushqimore


2.    Fakulteti i Shkencave Sociale

1.    DND në programin e studimit Filozofi Sociale
2.    DND në programin e studimit Shkenca Politike në drejtimin Teoritë Politike
3.    DND në programin e studimit Përkatësia gjinore dhe zhvillim
4.    DND në programin e studimit Sociologji e zhvillimeve shoqërore
5.    DND në programin e studimit Punë Sociale në drejtimin Drejtim klinik
6.    DND në programin e studimit Punë Sociale në drejtimin Organizim komunitar
7.    DND në programin e studimit Punë Sociale në drejtimin Politikë Sociale
8.    DND në programin e studimit Psikolog shkollor/organizacional
9.    DND në programin e studimit Psikolog klinik i zhvillimit dhe marrëdhëieve


3.    Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

1.    DND në programin e studimit Gjuhë e Komunikim ndërkulturor e turistik
2.    DND në programin e studimit Përkthim teknik-letrar dhe interpretim


4.    Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

1.      DND në programin e studimit Histori
2.      DND në programin e studimit Arkeologji
3.      DND në programin e studimit Trashëgimi kulturore
4.      DND në programin e studimit Marrëdhënie Ndërkombëtare
5.      DND në programin e studimit Gazetari në drejtimin Marrëdhënie Publike
6.      DND në programin e studimit Gazetari në drejtimin Gazetari Europiane dhe Ndërkombëtare
7.      DND në programin e studimit Gazetari në drejtimin Komunikim Ndërkulturor
8.      DND në programin e studimit Gazetari në drejtimin Marketing Mediatik
9.      DND në programin e studimit Gazetari në drejtimin Drejtimi dhe Menaxhimi i mediave
10.    DND në programin e studimit Gjuhësi në drejtimin Gjuhësi e sotme
11.    DND në programin e studimit Gjuhësi në drejtimin Gjuhësi Historike
12.    DND në programin e studimit Letërsi në drejtimin Teori dhe kritik letrare
13.    DND në programin e studimit Letërsi në drejtimin Letërsi e përgjithshme dhe  e krahasuar
14.    DND në programin e studimit Letërsi në drejtimin Studime letrare shqipe dhe antropologji kulturore
15.    DND në programin e studimit Gjeografi

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.
Kreu