Miresevini ne UT

Sektori i Investimeve

Pergjegjes i Sektorit te Investimeve ( pa vartes ), qe prej vitit 1999.

Detyra kryesore e Sektorit te Investimeve (dhe e punonjesit te vetem ne te, te ngarkuar me detyren e Pegjegjesit te Sektorit), eshte koordinimi dhe mbulimi i problemeve per realizimin e Investimeve per Universitetine Tiranes , ne perputhje me Programin e Investimeve perkates qe vjen cdo vit nga MASH-i dhe qe permban investime me fonde nga Buxheti i Shtetit dhe nga te Ardhurat e Kushtezuara.
Pra egzistenca dhe funksionimi i ketij Sektori, eshte i lidhur drejteperdrejt me nje nga zerat me te rendesishem te Buxhetit per UT, si per nga rendesia ashtu edhe per nga vlerat monetare gjithenje e ne rritje te tij ( fondet per Investime).
Ky ze identifikohet ne buxhet me indeksin ;
     Kap. 1 , Art. 231
dhe perbehet nga Investimet per :
•    Ndertime te Reja (hyn ne punet publike dhe eshte ndjekur nga Sektori Investimeve por
realizuar fillimisht nga MASH)
•    Rikonstruksione (hyn ne punet publike dhe eshte ndjekur nga Sektori Investimeve )
•    Paisje e Makineri ( hyn ne blerje dhe eshte ndjekur nga Dega e Sherbimeve e Blerjeve )
•    Paisje Laboratorike (hyn ne blerje dhe eshte ndjekur nga Dega e Sherbimeve e Blerjeve )
•    Makineri Transporti (hyn ne blerje dhe eshte ndjekur nga Dega e Sherbimeve e Blerjeve )
•    Studime e Projektime e tj (hyn ne sherbime dhe eshte ndjekur nga Sektori i Investimeve por realizuar nga Dega e Sherbimeve e Blerjeve )
Per tu njohur me problemet qe trajton e mbulon ky sektor, mendojme se eshte e nevojeshme dhe e rendesishme te paraqesim me pare fazat ne te cilat kalon cdo investim, i madh apo i vogel qofte ai, pasi ato perbejne edhe detyrat me te cilat eshte e lidhur puna ne kete sektor.

Fazat ne te cilat kalon nje proces Investimi jane :
-    Terheqia e kerkesave dhe nevojave per investime nga Fakultetet ( behet gjate cdo viti)
-    Vlersimi verifikimi dhe klasifikimi i kerkesave per investime sipas shkalles se rendesise.
-    Hartimi i detyres se projektimit , e cila behet sipas udhezimeve tona nga Drejtuesit e Fakuleteve dhe specialistit te emeruar nga ata per hartimin e projekt - preventivave.
-    Hartimi i projekt - preventivit e percaktimi i vleres se Investimit perkates. ( eshte bere nga Projektues me Lie. te emeruar nga Fakultetet)
-    Perfshirja e kerkesave per investimeve me projekt - preventiva te siguruara nga Fakultetet ne programin e Investimeve te vitit pas ardhes per sejeilin Fakultet.
-    Pas aprovimit te Programit te Investimeve me fondet perkatese behet prokurimi i tyre sipas emertimeve te percaktuara ne te.
-    Pas prokurimit behet emerimi i supervizorit per ndjekjen e investimit, i cili eshte specialist i jashtem me Lie. dhe qe miratohet sipas rastit, ne Fakultete ose ne Rektorat.
-    Pas kryerjes se Investimit behet emerimi i Kolaudatorit te punimeve dhe organizohet dorezimi i punimeve tek Shfrytezuesi. Kolaudatori emerohet sipas rastit, ne Fakultete ose ne Rektorat. Etapat e me siperme zbatohen per sejeilin emertim te Programit te Investimit vjetor ne vecanti.

Aangazhime te tjera te Sektorit te Investimeve jane :
•    Korespondenca me Fakultetet per problemet rutine qe lidhen me investimet, ku jemi perpjekur qe ti vleresojme dhe tju pergjigjemi ne kohe te gjitha problemeve te gritura prej tyre, ose nepermjet zerit "sherbime" ose duke i programuar ne zerin "investime" ne vazhdim.
•    Pjesmarrje ne hartimin e projekt buxhetit, posacerisht per zerin Investime , i cili ndertohet mbi bazen e kerkesave te akumuluara nga Fakultetet dhe nga vleresimi i gjendjes reale te objekteve qe kane ne shfrytezim ato dhe Rektorati.
Vihet re se ne pergjithesi kerkesat e Fakulteteve per Investime, dhe nevojat reale te godinave per nderhyrje, e kane kaluar deri diku fazen e emergjences, pra te atyre problemeve madhore, te cilat kane qene ndonjehere problem per funksionimin normal te procesit mesimor.
Ato tashme po orientohen kryesisht ne drejtim te permiresimit te parametrave teknik te godinave dhe te komoditetit neper ambiente. Rol te rendesishem ne kete drejtim mendojme se kane luajtur investimet e bera koto vitet e fundit, pavaresisht nga problemet qe kane patur ne procedura apo cilesi te projekteve e te punimeve.

 

Zamira Caushi
Drejtor
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Kontakto
sektori: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Tel/Fax: +355-4-222-58-445

 

Portali Universitar

Lajme


E-mail

Kliko per te hyre tek posta juaj personale. Nese keni probleme me hyrjen ne posten elektronike kliko ketu...

Legjislacioni

Romeral Arkiva e Ligjeve, Akteve Nënligjore, VKM dhe Udhëzimeve

Doktoratura ne UT

E-LEARNING


Artikujt me te pare

Artikuj te fundit

Kontakto me ne

Rektorati i Universitetit të Tiranës .....

  • Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania
  • Kutia Postare Nr 183
  • Tel: 355 4 222840
  • Fax: + 355 4 2223981
  • Email: info@unitir.edu.al
  • Website: www.unitir.edu.al
  • Skype user: infounitir
  • Working Time from Monday to Friday 8:30 AM - 16:30
elektronik sigara elektronik sigarakiz oyunlaribahce citisearch porn tube evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat film izle film izle film izle film izle film izle porntube youjizzpornhub cati cikis merdivenleri makaslı çatı merdivenleri cati pencereleri taş duvar kaplamaları patlatma taş duvar kaplamalarıPorno