Sektori i Protokoll/Arshivës

 Sektori i Protokoll / Arshivës kryen këto detrya:

1.    Menaxhon veprimtarinë e punës në degët dhe sektorët e Rektoratit, të dokumentave zyrtare e jo zyrtare në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi, sipas Ligjit të Arkivave Nr.9154, dt.6.11.2003. 2.    Kujdeset dhe përgjigjet për ruajtjen dhe përdorimin e vules zyrtare të institucionit sipas akteve ligjore e nënligjore për Arkivat, të Rregullores së Rektoratit dhe Urdhërave të Rektorit. 3.    Në Sektor organizohet puna për shfrytezimin e dokumentave nga Rektorati, fakultetet si dhe nga persona fizikë e juridikë sipas kërkesave të tyre, me autorizim nga Rektori. Një pjesë e fondit arkivor ndodhet në një zyrë në godinën e Universitetit Politeknik të Tiranës, vitet 1957-1991, pjesa tjeter ndodhen në godinën e Rektoratit, ku punohet për sistemin dhe informatizimin e arkivit ndër vite, dhe kjo punë po realizohet me shpejtesi dhe korrektësi dhe me përgjegjësi.

4.    Shkresat e ardhura nga fakultetet, universitetet e rretheve, institucionet e ndryshme në vend, sidomos nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, nga Ambasada Italiane (Konfirmimet e diplomeve të studenteve që kanë mbaruar UT), të cilat janë të përditshme, lexohen problemet e ngritura në to, lidhen me praktikat që disponon Sektori i Protokollit, pastaj protokollohen, edidentohen në librin e korrespondencës së Rektorit, pasi siglohen nga rektori shpërndahen tek zv/rektoret, si dhe nëpër drejtoritë apo sektorët e Rektoratit. 5.    Pasi përpunohen shkresat nëpër zyrat e Rektoratit, sillet në protokoll për t'u dorëzuar tek Rektori, Zv.Rektoret si dhe tek Kancelari për firmë. Pasi firmosen fillon protokollimi i tyre, behen gati zarfat për fakultetet, institucionet e ndryshme në vend, që nuk janë të pakta. 6.    Mban lidhje me drejtuesit e drejtorive dhe sektoreve të Rektoratit, informon ata për dokumentat që janë në proces, si dhe për afatin e perfundimit të procedurave dhe dorezimit të tyre në Sektorin e Protokoll-Arkivit. 7.    Ndjek dhe kërkon zbatimin nga të gjithë nëpunesit dhe specialistet e Rektoratit, fakulteteve për standartet e shkresave zyrtare. 8.    Informon ne çdo kohë drejtuesit, Rektorin, Zv/Rektoret dhe Kancelarin, lidhur me problemet që dalin në procesin e punës në Sektorin e Protokoll-Arkivit, me praktikat ditore dhe mujore të korrespondencës të Rektoratit me të tretë. 9.    Në Sektor bëhet përpunimi i brendshëm tekniko-shkencor i dokumenteve të vendosura në dosje, hartohet invetari përkates për secilën dosje duke i ndarë ato në të përhershme dhe të përkohëshme. Kjo detyrë duhet të përfundojë brenda 6-mujorit të parë të vitit pasardhës. 10.Një punë jo e vogel bëhet në nxjerrjen e shkresave nga arkivi me kërkesen e Rektorit, zv/rektoreve, kancelarit dhe të punonjësve të Rektoratit, si dhe nga fakultetet e UT, sepse në Sektorit e Protokoll-Arkivit në Rektoratit ndodhet çdo shkrese, e protokolluar, e sistemuar me rregull dhe përgjegjësi.

 

Elida Balla 

Kryetare

E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

 

Elda Demollari (Kelo)

Specialiste

E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

 

Kontakte:

Tel: +355 4 2258447

Fax: +355 4 2223981

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri