You are here: Home Rektorati Drejtoritë Drejtoria e Burimeve Njerëzore Sektori i Protokoll/Arshivës

Miresevini ne UT

Sektori i Protokoll/Arshivës

Pershkrimin e punes ne Sektorin tone po e permbledhim ne disa pika kryesore:

1.    Menaxhon veprimtarine e punes ne deget dhe sektoret e Rektoratit, te dokumentave zyrtare e jo zyrtare ne perputhje me aktet ligjore e nenligjore ne fuqi, sipas Ligjit te Arkivave Nr.9154, dt.6.11.2003.

2.    Kujdeset dhe pergjigjet per ruajtjen dhe perdorimin e vules zyrtare te institucionit sipas akteve ligjore e nenligjore per Arkivat, te Rregullores se Rektoratit dhe Urdherave te Rektorit.

3.    Ne Sektor organizohet puna per shfrytezimin e dokumentave nga Rektorati, fakultetet si dhe nga persona fizike e juridike sipas kerkesave te tyre , me autorizim nga Rektori. Nje pjese e fondit arkivor ndodhet ne nje zyre ne godinen e Universitetit Politeknik te Tiranes, vitet 1957-1991, pjesa tjeter ndodhen ne godinen e Rektoratit, ku punohet per sistemin dhe informatizimin e arkivit nder vite, dhe kjo pune po realizohet me shpejtesi dhe korrektesi.dhe me pergjegjesi.

4.    Shkresat e ardhura nga fakultetet, universitetet e rretheve, institucionet e ndryshme ne vend , sidomos nga Ministria e Arsimit dhe Shkences, nga Ambasada Italiane (Konfirmimet e diplomeve te studenteve qe kane mbaruar UT), te cilat jane te perditshme, lexohen problemet e ngritura ne to, lidhen me praktikat qe disponon Sektori I Protokollit, pastaj protokollohen, edidentohen ne librin e korrespondences se Rektorit, pasi siglohen nga rektori shperndahen tek zv/rektoret , si dhe neper drejtorite apo sektoret e Rektoratit.

5.    Pasi perpunohen shkresat neper zyrat e Rektoratit, sillet ne protokoll per t'u dorezuar tek Rektori, Zv.Rektoret si dhe tek Kancelari per firme. Pasi firmosen fillon protokollimi I tyre ,behen gati zarfat per fakultetet, institucionet e ndryshme ne vend, qe nuk jane te pakta.

6.    Mban lidhje me drejtuesit e drejtorive dhe sektoreve te Rektoratit, informon ata per dokumentat qe jane ne proces, si dhe per afatin e perfundimit te procedurave dhe dorezimit te tyre ne Sektorin e Protokoll-Arkivit.

7.    Ndjek dhe kerkon zbatimin nga te gjithe nepunesit dhe specialistet e Rektoratit, fakulteteve per standartet e shkresave zyrtare.

8.    Informon ne cdo kohe drejtuesit Rektorin , Zv/Rektoret dhe Kancelarin, lidhur me problemet qe dalin ne procesin e punes ne Sektorit e Protokoll-Arkivit, me praktikat ditore dhe mujore te korrespondences te Rektoratit me te trete.

9.    Ne Sektor behet perpunimi I brendshem tekniko-shkencor I dokumenteve te vendosura ne dosje, hartohet invetari perkates per secilen dosje duke I ndare ato ne te perhershme dhe te perkoheshme. Kjo detyre duhet te perfundoje brenda 6-mujorit te pare te vitit pasardhes.

10.Nje pune jo e vogel behet ne nxjerrjen e shkresave nga arkivi me kerkesen e Rektorit, zv/rektoreve , kancelarit dhe te punonjesve te Rektoratit, si dhe nga fakultetet e UT, sepse ne Sektorit e Protokoll-Arkivit ne Rektoratit ndodhet cdo shkrese , e protokolluar, e sistemuar me rregull dhe pergjegjesi

Elida Balla
Përgjegjës Sektori
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


Elda Kelo
Specialiste
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Kontakto
sektori: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Tel/Fax: +355-4-22-58-447

 

Portali Universitar

Lajme


E-mail

Kliko per te hyre tek posta juaj personale. Nese keni probleme me hyrjen ne posten elektronike kliko ketu...

Legjislacioni

Romeral Arkiva e Ligjeve, Akteve Nënligjore, VKM dhe Udhëzimeve

Doktoratura ne UT

E-LEARNING


Artikujt me te pare

Artikuj te fundit

Kontakto me ne

Rektorati i Universitetit të Tiranës .....

  • Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania
  • Kutia Postare Nr 183
  • Tel: 355 4 222840
  • Fax: + 355 4 2223981
  • Email: info@unitir.edu.al
  • Website: www.unitir.edu.al
  • Skype user: infounitir
  • Working Time from Monday to Friday 8:30 AM - 16:30
elektronik sigara elektronik sigarakiz oyunlaribahce citisearch porn tube evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat film izle film izle film izle film izle film izle porntube youjizzpornhub cati cikis merdivenleri makaslı çatı merdivenleri cati pencereleri taş duvar kaplamaları patlatma taş duvar kaplamalarıPorno