Articles

Under Construction

Under Construction

ADRESA

Rektorati,

Sheshi ‘‘Nënë Tereza’, Nr. 1, Kutia Postare Nr. 183

 Tiranë, Shqipëri

Kontakto:

Fax +355 42 22 39 81

E-mail: info@unitir.edu.al

Website: www.unitir.edu.al 

You are here: Home