Unitir

Example of Category Blog layout (FAQs/General category)

Rektorët në Vite

Gjatë 57 viteve të jetës së tij, Universiteti i Tiranës është drejtuar nga profesorë me merita të veçanta në shumë fusha të dijes. Që prej Prof. Zija Këlliçit, rektorit të parë të Universitetit Shtetëror të Tiranës dhe deri te Prof. Dhori Kule, rektorit të tanishëm, Universiteti i Tiranës numëron 15 rektorë:

 

PROF. DR. ZIJA KËLLIÇI

Rektor i Universitetit Shtetëror të Tiranës gjatë viteve 1957-1961. I diplomuar në Universitetin Politeknik të Torinos (1939-1942) dhe në Institutin Politeknik të Moskës (1950).

 

 

 

Z. KAHREMAN YLLI

Rektor i Universitetit Shtetëror të Tiranës gjatë viteve 1961-1970. Diplomuar në Akademinë Pedagogjike të Lionit, në Francë, në vitin 1938.

 

PROF. JORGJI SOTA

Rektor i Universitetit Shtetëror të Tiranës gjatë viteve 1970-1972. I specializuar në shkencat shoqërore, në Moskë, në vitin 1958.

 

 

INXH. AGIM MERO

Rektor i Universitetit Shtetëror të Tiranës gjatë periudhës 1972-1974. Diplomuar inxhinier ndërtimi në Institutin e Lartë Politeknik të Tiranës, në vitin 1957.

 

 

INXH. PERIKLI PRIFTI

Rektor i Universitetit Shtetëror të Tiranës gjatë periudhës 1974-1975. Diplomuar inxhinier teknolog nafte në Moskë, në vitin 1958.

 

 

PROF. DR. PETRIT RADOVICKA

Rektor i Universitetit Shtetëror të Tiranës gjatë periudhës 1975-1981. Diplomuar inxhinier për hidroenergjetikë në Institutin Energjitik të Moskës, në vitin 1951.

 

 

PROF. DR. OSMAM KRAJA

Rektor i Universitetit Shtetëror të Tiranës gjatë periudhës 1981-1988. Diplomuar për matematikë në Universitetin e Varshavës, në vitin 1952.

 

 

PROF. DR. NIKOLLA KONOMI

Rektor i Universitetit Shtetëror të Tiranës gjatë periudhës 1988-1991. Diplomuar në Fakultetin Gjeologji-Miniera te UT-se si inxhinier gjeolog (1966).

 

 

PROF. DR. ETHEM LIKAJ

Rektor i UT-së gjate periudhës 1991-1992, i pari pas ndarjes së USHT-së në Universitet të Tiranës dhe Universitet Politeknik të Tiranës. Diplomuar për gjuhë e letërsi shqipe në Fakultetin e Historisë e të Filologjisë të UT-së, në vitin 1966.

 

PROF. DR. HALIL SYKJA

Rektor i UT-së gjatë periudhës 1992-1993. Diplomuar fizikan në degën speciale të fizikës në Fakultetin e Shkencave Natyrore të UT-së, ne vitin 1969.

 

 

PROF. DR.  RAIMOND SHARKO

Rektor i UT-së gjatë periudhës 1993-1995. Diplomuar fizikan në Fakultetin e Shkencave Natyrore të UT-së, në vitin 1970.

 

 

PROF. DR. NESTOR THERESKA

Rektor i UT-së gjatë periudhës 1995-1997. Diplomuar mjek i përgjithshëm në Fakultetin e Mjekësisë të UT-së, në vitin 1971.

 

 

 

PROF. DR. MARENGLEN SPIRO

Rektor i UT-së gjatë periudhës 1997-2003. Diplomuar fizikan në Fakultetin e Shkencave Natyrore të UT-së, në vitin 1972.

 

 

PROF. DR. SHEZAI RROKAJ

Rektor i UT-së gjatë periudhës 2003-2007. Diplomuar për gjuhë e letërsi frënge në Universitetin e Bordosë, Francë, në vitin 1984.

 

 

PROF. DR. DHORI KULE

Rektor i UT-së nga viti 2008 e në vazhdim. Diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë të UT-së, në vitin 1982.

 

 

 

Kontakto me ne

Rektorati i Universitetit të Tiranës .....

  • Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania
  • Kutia Postare Nr 183
  • Tel: 355 4 222840
  • Fax: + 355 4 2223981
  • Email: info@unitir.edu.al
  • Website: www.unitir.edu.al
  • Skype user: infounitir
  • Working Time from Monday to Friday 8:30 AM - 16:30
You are here: Home Rektorët në vite