Articles

Departamenti i së Drejtës Penale

Departamenti i së Drejtës Penale

Prof. Dr. Skender Kacupi

 

Përgjegjës i Departamentit

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

departamenti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi ‘‘Nënë Tereza’, Nr. 1, Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kontakto:

E-mail: info@unitir.edu.al

Website: www.unitir.edu.al 

Kreu