Unitir

Articles

Departamenti i së Drejtës Civile

Departamenti i së Drejtës Civile

Prof. Ass. Dr. Zhaklina Peto

 

Përgjegjës i Departamentit

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

departamenti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakto me ne

Rektorati i Universitetit të Tiranës .....

  • Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania
  • Kutia Postare Nr 183
  • Tel: 355 4 222840
  • Fax: + 355 4 2223981
  • Email: info@unitir.edu.al
  • Website: www.unitir.edu.al
  • Skype user: infounitir
  • Working Time from Monday to Friday 8:30 AM - 16:30
You are here: Home