Unitir

Senati

KRYETAR

Z. Dhori KULE

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAKULTETI I DREJTËSISË

Z.Altin SHEGANI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z.Argita MALLTEZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z.Kudret ÇELA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Znj.Zhaklina PETO

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAKULTETI I EKONOMISË

Z.Sulo HADËRI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z.Shyqyri LLACI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z.Fatmir MEMAJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z.Tonin KOLA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE

Z.Mynyr KONI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Znj.Anila PAPARISTO

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z.Spiro DRUSHKU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z.Murat XHULAJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE

Z.Theodhori KARAJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z.Edmond RAPTI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z.Edlira HAXHIYMERI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Znj.Hysamedin FERAJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAKULTETI I HISTORISË DHE FILOLOGJISË

Z.Shezai RROKAJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Znj.Valentina DUKA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z.Sokol AXHEMI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z.Dhurata SHEHRI

dhurata.shehri@unitir.edu.al

FAKULTETI I MJEKËSISË

Z.Bajram HYSA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z.Nestor THERESKA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Znj.Jera KRUJA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z.Xheladin ÇEKA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA

Z.Klodeta DIBRA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z.Nonda VARFI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Znj.Elida TABAKU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z.Artur SULA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAKULTETI I INFERMIERISË

Z.Petri BARA

Znj.Tatjana ÇINA

Znj.Meri GINUSHI

Z.Kiri ZALLARI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ADMINISTRATË

Znj.Dorina PANARITI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z. Robert SKËNDERI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STUDENTË

Z.Aldo HOXHA

 

Z.Enea VALBONA

Z. Emiljano DERVISHI

Z. Bobi XHAXHO

Z. Indrit BANI

Z. Gentian ASLLANAJ

 

 

Kontakto me ne

Rektorati i Universitetit të Tiranës .....

  • Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania
  • Kutia Postare Nr 183
  • Tel: 355 4 222840
  • Fax: + 355 4 2223981
  • Email: info@unitir.edu.al
  • Website: www.unitir.edu.al
  • Skype user: infounitir
  • Working Time from Monday to Friday 8:30 AM - 16:30
You are here: Home Rreth nesh Senati