KËSHILLI I ADMINISTRIMIT

Universiteti i Tiranës

 

 

1.     Ilia KRISTO                     Kryetar      (Fakulteti i Ekonomisë)

2.     Zoi TOPI                          Anëtar        (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja)

3.     Zyri BAJRAMI                  Anëtar        (Fakulteti i Shkencave Natyrore)

4.     Milika DHAMO                 Anëtar      (Fakulteti i Shkencave Sociale)

5.     Ali REFATLLARI              Anëtar        (Fakulteti i Mjekësisë)

6.     Tatjana NURKA               Anëtar      (Fakulteti i Infermierisë)

7.     Persida ASLLANI            Anëtar       (Fakulteti Historisë dhe Filologjisë)

8.     Eralda MET’HASANI       Anëtar       (Fakulteti i Drejtësisë)

9.     Nezir HALDEDA               Anëtar       (Zv. Ministër i Financave)

10.   Lindita RUSMALI            Anëtar       (Drejtore e Drejt. Juridike Min. Financave)

11.   Keltis KRUJA                   Anëtar       (Prefekt i Qarkut Tiranë)

12.   Edlira LATE                      Anëtar       (Shef Kabineti-MASH)

13.   Mimoza AGOLLI              Anëtar      (Këshilltare për ref. financiare-MASH)

14.   Floriand NURCE            Anëtar       (Përgj. Sekt. Buxh.në Drejt. Prog. Zhvill.-MASH)

15.   Linda PUSTINA               Anëtar       (Drejtore e Ars. të Lartë dhe Kërk. Shk.-MASH)

16.   Rovena SULSTAROVA   Anëtar      (Përgj. Sekt. Juridik-MASH)

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ADRESA

Rektorati,

Sheshi ‘‘Nënë Tereza’, Nr. 1, Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kontakto:

E-mail: info@unitir.edu.al

Website: www.unitir.edu.al