Kancelari

Robert Skënderi

 


Institucioni: Rektorati i Universitetit të Tiranës

Pozicioni i punës: Kancelar


E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: + 355 422 58448

Fax: +355 422 23981

ADRESA

Rektorati,

Sheshi ‘‘Nënë Tereza’, Nr. 1, Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kontakto:

E-mail: info@unitir.edu.al

Website: www.unitir.edu.al