Articles

Struktura e Kancelarit

Robert Skenderi

Institucioni: Rektorati i Universitetit të Tiranës

Kancelar i Universitetit të Tiranës

Pozicioni i punës: Kancelar

 

 

STRUKTURA

Kancelar i Universitetit të Tiranës

Drejtoria e Manaxhimit te Fondeve dhe Investimeve

Drejtoria e Finances dhe e Buxhetit


ADRESA

Rektorati,

Sheshi ‘‘Nënë Tereza’, Nr. 1, Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kontakto:

E-mail: info@unitir.edu.al

Website: www.unitir.edu.al 

Kreu