Unitir

Sektori i Administratës

Leonora Kulluri
Preparatore
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Bernard Shllaku
Mirëmbajtje
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Tel/Fax: +355-4-22-58-447

You are here: Home Rektorati Drejtoritë Drejtoria e Burimeve Njerëzore Sektori i Administratës