Sektori i Sherbimeve Teknologjike&Zhvillimit

Vasil Dralio 

Përgjegjës Sektori

 

Kontakte:

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:+355 4 2258448

Fax: +355 4 2223981

ADRESA

Rektorati,

Sheshi ‘‘Nënë Tereza’, Nr. 1, Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kontakto:

E-mail: info@unitir.edu.al

Website: www.unitir.edu.al