Unitir

Sektori Juridik

Ana Golloshi

 

Përgjegjëse Sektori

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Albjona Bregu

 

Specialiste

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kontakto
drejtoria: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

You are here: Home Rektorati Drejtoritë Drejtoria Juridike Sektori Juridik