Unitir

Zv/ Rektorët


SProf. Assoc. Dr. Ervin Demo
Institucioni: Rektorati i Universitetit të Tiranës

Pozicioni i punës: Zv/ Rektor per anen Shkencore
dhe Marredheniet me Jashte UT
Tel: + 355 42 2250 166
Fax:+ 355 22 23 981SProf. Dr. Edmond Rapti

Institucioni: Rektorati i Universitetit të Tiranës

Pozicioni i punës: Zv/ Rektor

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: +355 4 2222547


You are here: Home Rreth nesh Organizimi Zv/ Rektorët