Zv/ Rektorët

 
 
Prof. Assoc. Dr. Ervin Demo
 
Institucioni: Rektorati i Universitetit të Tiranës
 
Pozicioni i punës: Zv/ Rektor per anen Shkencore
dhe Marredheniet me Jashte UT
 
 
Tel: + 355 42 2250 166
Fax:+ 355 22 23 981

 

 

Prof. Dr. Edmond Rapti

Institucioni: Rektorati i Universitetit të Tiranës

Pozicioni i punës: Zv/ Rektor

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: +355 4 2222547

Fax: +355 22 23 981


ADRESA

Rektorati,

Sheshi ‘‘Nënë Tereza’, Nr. 1, Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kontakto:

E-mail: info@unitir.edu.al

Website: www.unitir.edu.al 

Kreu Rreth nesh Organizimi Zv/ Rektorët