Projekte të Bankës Botërore - DST

 

PROJEKTI PER CILESI DHE BARAZI NE ARSIM

Publikimi i Dhenies se Kontrates me objekt “Kabineti didaktiko-mësimor/shkencor i trajtimit të emergjencave kardiologjike dhe mjekësore”

Publikimi i Dhenies se Kontrates me objekt “Fuqizimi i mësimdhënies për kurset Master (Msc) dhe të Doktoraturës (PhD) në Biologjinë Mjedisore dhe Biologjinë e Ruajtjes në Universitetin e Tiranës”

Publikimi i Dhenies se Kontrates me objekt: Blerje mallrash për projektin me titull “Pasurimi i laboratorit të kulturave qelizore dhe indore, pranë Departamentit të Bioteknologjisë të FSHN në shërbim të mësimdhënies cilësore dhe kërkimit shkencor të avancuar”

 DST: Blerje  mallrash për projektin me titullDrejt një cilësie të re të mësimdhënieje me standarte teknike dhe aftësim praktik të studentëve në disiplinat e kimisë”

 

Kredia Nr: 4180 – Alb

  Publikimi i Dhenies se Kontrates me objekt:  Blerje mallrash për projektin me titull “Rritja e cilësisë së kërkimit  shkencor si dhe e kualifikimit të studentëve të farmacisë përmes aplikimit të metodologjive bashkëkohore në fushën e analizës së barnave dhe analizave” 

 

        Publikimi i Dhenies se Kontrates me objekt: Blerje mallrash për projektin me titull “Pajisje laboratori për të gjitha laboratorët”

      Publikimi i Dhenies se Kontrates me objekt “Blerje mallrash për projektin me titull “Laborator për studime të strukturave dhe të vetive themelore fizike të materialeve të ngurta”

       Publikimi i Dhenies se Kontrates me objekt: Blerje  mallrash për projektin me titull “Pajisja e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja me laborator informatik didaktik”

      Publikimi i Dhenies se Kontrates me objekt: Blerje mallrash për projektin me titull “Ndërtimi i një salle vidio konferencash dhe laboratori  kompjuterik, kërkimor shkencor dhe didaktik pranë Departamentit të Punës Sociale”

      Publikimi i Dhenies se Kontrates me objekt Blerje mallrash për projektin me titull “Ndërtim i laboratorit  të informatikës dhe hartografisë dixhitale në Departamentin e Gjeografisë”

        Ftesa për ofertë për projektin me titull “Rritja e cilësisë së kërkimit shkencor si dhe e kualifikimit të studentëve të farmacisë përmes aplikimit të metodologjive bashkëkohore në fushën e analizës së barnave dhe analizave” me nr.kontrate UT/G/NCB/001/2010

     DST: Blerje mallrash per projektin me titull “ Rritja e cilesise se kerkimit shkencor si dhe kualifikimit te studenteve te farmacise permes aplikimit te metodologjive bashkekohore ne fushen e analizes se barnave dhe analizave ”

      Ftesa për ofertë për projektin me titull “Ndërtimi i një laboratori të biologjisë molekulare në kuadër të programeve të ciklit të tretë MND dhe doktoraturë në biologji molekuare”  me nr. kontrate  UT/G/NCB/002/2010

DST: BLERJE  MALLRASH PËR PROJEKTIN ME TITULL “NDËRTIMI I NJË LABORATORI TË BIOLOGJISË MOLEKULARE NË KUADËR TË PROGRAMEVE TË CIKLIT TË TRETË MND DHE DOKTORATURË NË BIOLOGJI MOLEKULARE”

      Ftesa për ofertë për projektin me titull “Drejt një cilësie të re të mësimdhënieje me standarte teknike dhe aftësim praktik të studentëve në disiplinat e kimisë”  me nr. kontrate UT/G/NCB/003/2010

DST: BLERJE  MALLRASH PËR PROJEKTIN ME TITULL “DREJT NJË CILËSIE TË RE TË MËSIMDHËNIEJE ME STANDARTE TEKNIKE DHE AFTËSIM PRAKTIK TË STUDENTËVE NË DISIPLINAT E KIMISE”

      Plani CBA 2010

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTI PËR CILËSI DHE BARAZI NË ARSIM
Kredia Nr.: 4180 - Alb

DOKUMENTAT E TENDERIT

PROJEKTI PËR CILËSI DHE BARAZI NË ARSIM
Kredia Nr.: 4180 - Alb
DOKUMENTAT E TENDERIT Për KONTRATËN Nr.: UT/NCB/G/004/09 Për : BLERJE PAJISJE LABORATORIKE NE FUSHEN E ELEKTRONIKES

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu universiteti Artikuj universiteti Projekte të Bankës Botërore - DST