Fakultet

Universiteti i Tiranës përbëhet nga 6 fakultete, të ndara në 34 departamente. Konkretisht fakultetet janë pjesë e UT janë:

 

  • Fakulteti i Ekonomisë
  • Fakulteti i Shkencave Sociale
  • Fakulteti i Drejtësisë
  • Fakulteti i Shkencave të Natyrës
  • Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
  • Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

ADRESA

Rektorati,

Sheshi ‘‘Nënë Tereza’, Nr. 1, Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kontakto:

E-mail: info@unitir.edu.al

Website: www.unitir.edu.al 

Kreu Fakultetet Fakultetet