Fakulteti i Ekonomisë

Fakulteti i Ekonomisë është formuar në vitin 1952, me emrin Instituti i Lartë i Ekonomisë. Në vitin 1957, me krijimin e Universitetit të Tiranës, ai u përfshi në atë Universitet me emrin Fakulteti i Ekonomisë. Në atë kohë Fakulteti i Ekonomisë ofronte diploma vetëm në dy degë: degën e Ekonomisë dhe degën e Kontabilitetit.

Gjatë viteve që pasuan Fakulteti i Ekonomisë u zgjerua dhe në vitin 1990 ai ofronte diploma në gjashtë degë: Ekonomist për Industrinë, Ekonomist për Financë, Ekonomi Politike, Ekonomist për Tregtinë, Ekonomist për Statistikë dhe Merceologji. Deri në vitin akademi 1990- 1991 programet mësimore të Fakultetit të Ekonomisë kanë qenë ndërtuar mbi bazën e parimeve të ekonomisë të centralizuar dhe kanë qenë të orientuar drejt përvojës së universiteteve lindore.

Fakulteti i Ekonomisë është më i vjetri, duke e krahasuar atë me fakultetet përkatëse në universitetet e tjerë shqiptarë që ofrojnë diploma në fushën e ekonomisë, biznesit, marketingut, turizmit, etj. Gjatë periudhës 1991-2006, e cila përputhet me periudhën e transformimit drejt ekonomisë së tregut, Fakulteti i Ekonomisë është riorganizuar dhe ristrukturuar rrënjësisht në formë dhe përmbajtje. Sot ky fakultet emërtohet Fakulteti i Ekonomisë. Aktualisht, fakulteti operon në bazë të programeve të reja mësimore, në përputhje me programet e shkollave perëndimore, bazuar në deklaratën e Bolonjës dhe të përshtatura ndaj kushteve konkrete të vendit tonë.

Dekani i Fakultetit të Ekonomisë Prof. Dr. Dhori Kule

Zv. Dekan për anën mësimore Doc. Dr. Alban Korbi

Zv. Dekan për anën shkencore Bruna Niçka

Zv. Dekan për sistemin me kohë të pjesëshme dhe ciklin e dytë të studimeve Dr. Gjergji Mulla

Fakulteti i Ekonomisë ka këto departamente:

Departamenti i Financës - Përgjegjëse Prof. Asoc. Edlira Luçi.

Departamenti i Kontabilitetit - Përgjegjës Prof. Dr. Ingrid Shuli

Departamenti i Manaxhimit - Përgjegjës Prof. Dr. Shyqyri Llaci

Departamenti i Marketing Turizmit - Përgjegjëse Prof. Dr. Vjollca Hysi

Departamenti i Ekonomiksit - Përgjegjës Prof. Dr. Tonin Kola

Departamenti i Statistikës dhe Informatikës së Zbatuar - Prof. Dr. Kozeta Sevrani

Adresa: Rruga. “Arben Broci”, Tiranë;

Kontakte:

Tel: (+355 4) 2345789

Website: www.feut.edu.al

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

INFORMACION

Rreth Nesh

FAKULTETET

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu