Artikujt

Propozimet e strukturave të UT për draftin e Projekt/Ligjit të Arsimit të Lartë

Senati Akademik i  Universitetit të Tiranës,  i  mbledhur më datë  30 Janar 2015,  pasi  shqyrtoi  qëndrimet  e  strukturave  të  UT,  në  nivel  të departamenteve, të këshillave të fakulteteve dhe studentëve, për draftin e P/Ligjit  të  Arsimit  të  Lartë,  rikonfirmoi  një  shkallë  të  lartë  përgjegjësie  të analizës  dhe  propozimeve  të  këtyre  strukturave.

Bashkangjitur do të gjeni Vendimin e Senatit Akademik UT Nr.7 dt 30.01.2015, si dhe propozimet përkatëse të strukturave të UT (këshillat e fakulteteve të Drejtësisë, Ekonomisë, Gjuhëve të Huaja, Shkencave Sociale, Shkencave të Natyrës, Historisë dhe Filologjisë, Instituti i Fizikës Bërthamore të Zbatuar dhe Këshillit Studentor UT) lidhur me draftin e Projekt/Ligjit të Arsimit të Lartë. Gjithashtu do mund të gjeni bashkangjitur Raportin e Shoqatës Evropiane të Ligjit, Arsimit dhe Politikës (ELA) lidhur me ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007 “Mbi Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë” (për të lexuar raportin e plotë në shqip, kliko këtu dhe në versionin anglisht kliko këtu) si dhe Vendimin Nr. 9, datë 19.03.2008 të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë (vendimin e plotë e gjeni këtu).

 

Vendimi i Senatit Akademik te UT-Draft LAL.pdf

FD OPONENCA FINALE E PROJEKT - LIGJIT TE ARSIMIT TE LARTE NE RSH - GRUPI I PUNES.pdf

FHF VENDIMI I KF PER P.LIGJIN E AL. 2015.pdf

Fizika Berthamore-Propozimet per projekt ligjin e Arsimit te Larte.pdf

Fshn 2 Permbledhje e mendimeve per Projekt ligjin e AL.pdf

FSHN Permbledhje e mendimeve per Projekt ligjin e AL.pdf

FSHS-mendimet rreth projekt-ligjit.pdf

Keshilli Studentor rreth projekt ligjit.pdf

Mendime mbi projektligjin FGJH (1).pdf

Vendime te KF 2015.pdf

 

 

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu