Organizimi

 

Universiteti i Tiranës përbëhet nga 6 fakultete, të ndara në 35 departamente. Në këto fakultete diplomohen studentë në 180 programe studimi të fushave të ndryshme. Strukturat e Universitetit të Tiranës kanë hartuar dhe ndjekin kurrikulat e përcaktuara në Konventën e Bolonjës, duke përmirësuar çdo vit raportet dhe standardet që kërkon kjo konventë. Krahas sistemit të kohë të plotë, në disa fakultete të universitetit tonë zbatohet edhe sistemi me kohë të pjesshme.

 

ADRESA

Rektorati,

Sheshi ‘‘Nënë Tereza’, Nr. 1, Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kontakto:

E-mail: info@unitir.edu.al

Website: www.unitir.edu.al 

Kreu Rreth nesh Organizimi