Unitir

Organizimi

Universiteti i Tiranës përbëhet nga 6 fakultete, të ndara në 35departamente. Në këto fakultete diplomohen studentë në 180 programe studimi. Strukturat e Universitetit të Tiranës kanë hartuar dhe ndjekin kurrikulat e përcaktuara në Konventën e Bolonjës, duke përmirësuar çdo vit raportet dhe standardet që kërkon kjo konventë. Krahas sistemit të rregullt të shkollimit, në disa fakultete të universitetit tonë zbatohet edhe sistemi me kohë të pjesshme.

 

Kontakto me ne

Rektorati i Universitetit të Tiranës .....

  • Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania
  • Kutia Postare Nr 183
  • Tel: 355 4 222840
  • Fax: + 355 4 2223981
  • Email: info@unitir.edu.al
  • Website: www.unitir.edu.al
  • Skype user: infounitir
  • Working Time from Monday to Friday 8:30 AM - 16:30
You are here: Home Rreth nesh Organizimi