Articles

Faktet rreth universitetit

Universiteti i Tiranës përbëhet nga 8 fakultete, të ndara në 50 departamente. Në këto fakultete diplomohen studentë në 41 programe studimi. Strukturat e Universitetit të Tiranës kanë hartuar dhe ndjekin kurrikulat e përcaktuara në Konventën e Bolonjës, duke përmirësuar çdo vit raportet dhe standardet që kërkon kjo konventë. Krahas sistemit të rregullt të shkollimit, në disa fakultete të universitetit tonë zbatohet edhe sistemi me kohë të pjesshme.

 

ADRESA

Rektorati,

Sheshi ‘‘Nënë Tereza’, Nr. 1, Kutia Postare Nr. 183

 Tiranë, Shqipëri

Kontakto:

E-mail: info@unitir.edu.al

Website: www.unitir.edu.al 

You are here: Home