Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti i Drejtësisë është themeluar në vitin 1954, me emrin "Instituti i Lartë Juridik". Pas krijimit të Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Lartë Juridik u përfshi në këtë Universitet me emrin "Fakulteti i Drejtësisë". Në vitin 1965, u riorganizua dhe u quajtë "Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike", ku u përfshinë dega e shkencave politike dhe ajo e drejtësisë. Këto degë përgatisnin, përkatësisht, specialistë të profilit politik për organet qendrore e lokale të pushtetit dhe juristë për organet e drejtësisë dhe të administratës shtetërore. Në vitin 1967, pranë këtij Fakulteti u çel edhe dega e gazetarisë, e cila përgatiste gazetarë për organet e shtypit dhe të Radio-Televizionit Shqiptar. 

Në vitin 1991, dega e drejtësisë u nda nga ajo e filozofisë, e cila kishte zëvendësuar degën e shkencave politike. U krijuan kështu dy fakultete të veçanta, ndërsa dega e gazetarisë u transferua në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë. Tani, fakulteti quhet "Fakulteti i Drejtësisë". Deri në vitet ’70, kohëzgjatja e studimeve ishte katërvjeçare, ndërsa, më pas, ajo u reduktua në tre vjet studime, të ndjekura nga një vit praktikë mësimore pranë organeve të drejtësisë. Në vitet ’80, në këtë Fakultet u rikthye afati i studimeve katërvjeçare. Pas viteve ’90, Fakulteti i Drejtësisë pësoi ndryshime të shumta. Përfshirja e nocioneve dhe e praktikave të reja të shtetit të së drejtës diktonte detyrimisht edhe reformimin e Fakultetit në aspektet akademike, shkencore, edukative dhe të kapaciteteve fizike. Duke filluar nga viti 1991, planet dhe programet mësimore u ndryshuan dhe u hartuan sipas modeleve perëndimore, duke e përsosur më tej në vitet 1995, 1997 dhe 1999. Regjistrimi i studentëve bëhet pas konkurseve të pranimit, të cilat organizohen çdo vit. Studentët vazhdojnë studimet full time dhe part time pranë këtij Fakulteti.

Dekani i Fakultetit të Drejtësisë Prof. Dr. Artan Hoxha

Zv. Dekan për ciklin e parë të studimeve Prof. Dr. Kestrin Katro

Zv. Dekan për ciklin e dytë të studimeve Dr. Erjon Muharremaj

Zv. Dekan për ciklin e tretë të studimeve Dr. Erjon Muharremaj

Fakulteti i Drejtësisë përbëhet nga tre departamente:

Departamenti i të Drejtës Publike - Përgjegjëse Prof. As. Kristina Jançe

Departamenti i të Drejtës Penale - Përgjegjës Prof. Dr. Skënder Kaçupi

Departamenti i të Drejtës Civile - Përgjegjëse Prof. Dr. Zhaklina Peto

Adresa: Rruga “Margarita Tutulani” pranë Sheshit “Wilson”.

Kontakte:

Telefoni: +355 4 2222537

Website: www.fdut.edu.al

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

INFORMACION

Rreth Nesh

FAKULTETET

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu Fakultetet Fakultetet Fakulteti i Drejtësisë