Fakulteti i Shkencave Natyrore

Fakulteti i Shkencave Natyrore (FSHN) është qendra kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi industriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 125 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 70 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga Këshilli i Fakultetit, i cili zgjidhet nga bashkësia e punonjësve akademikë dhe e studentëve.

Dekani i Fakultetit të  Shkencave të Natyrës Prof. Dr. Spiro Drushku

Zv. Dekan për kurrikulat e ciklit të parë dhe të dytë të studimeve Porf. Asoc Eglantina Kalluçi

Zv. Dekan për ciklin e tretë të studimeve dhe kualifikimi shkencor dhe pedagogjik Prof. Asoc. Alda Kika

Zv. Dekan për anën shkencore dhe projektet Prof. Dr. Ferdinand Bego

Fakulteti i Shkencave të Natyrës ka këto departamente:

Departamenti i Biologjisë - Përgjegjëse Prof. Dr. Mirela Lika

Departamenti i Bioteknologjisë - Përgjegjëse Prof. Dr. Klementina Puto

Departamenti i Fizikës - Përgjegjës Prof. Asoc. Polikron Dhoqina

Departamenti i Informatikës - Përgjegjës Prof. Asoc. Endrit Xhina

Departamenti i Kimisë - Përgjegjëse Prof. Dr. Kozeta Vaso

Departamenti i Kimisë Industriale - Përgjegjëse Prof. Dr. Rozana Troja

Departamenti i Matematikës - Përgjegjës Prof. Dr. Artur Baxhaku

Departamenti i Matematikës së Aplikuar - Përgjegjës Prof. Dr. Fatmir Hoxha

Qendra Kërkimore e Florës dhe e Faunës - Përgjegjës Prof. Dr. Alfred Mullai.

Adresa: Bulevardi “Zogu i Parë”, Tiranë

Kontakte:

Tel: (+355 4) 2229590;

website: www.fshn.edu.al

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

INFORMACION

Rreth Nesh

FAKULTETET

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu