Unitir

Articles

Master i Nivelit të Parë

Në këtë listë do gjeni listën e Fakulteteve për Masterin e Nivelit të Parë (MNP)
MNP (Master i Nivelit të Parë)

1.    Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

1.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në gjuhën angleze
2.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në gjuhën frënge
3.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në gjuhën gjermane
4.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në gjuhën italiane


2.    Fakulteti i Shkencave Natyrore

1.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Kimi
2.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Biologji
3.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Fizikë
4.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Matematikë
5.    MNP në programin e studimit Teknologji Informacioni


3.    Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

1.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Gjuhë-Letërsi
2.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Histori
3.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Gjeografi


4.    Fakulteti i Shekncave Sociale

1.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Shkenca Sociale


5.    Fakulteti i Infermierisë

1.    MNP në programin e studimit Menaxhim Infermieror
2.    MNP në programin e studimit Mami
3.    MNP në programin e studimit Teknik laboratori

Kontakto me ne

Rektorati i Universitetit të Tiranës .....

  • Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania
  • Kutia Postare Nr 183
  • Tel: 355 4 222840
  • Fax: + 355 4 2223981
  • Email: info@unitir.edu.al
  • Website: www.unitir.edu.al
  • Skype user: infounitir
  • Working Time from Monday to Friday 8:30 AM - 16:30
You are here: Home