Artikujt

Kriteret e Pranimit dhe Kuotat në Programin e Integruar të Ciklit të Dytë në Fushën e Drejtësisë

Kriteret e miratuara:

 

Nota mesatare e përgjithshme (mesatare e thjeshtë) e cila përbëhet nga nota mesatare e të gjithë viteve
të shkollës së mesme ( përfshirë provimet e maturës shtetërore), të cilat përbëjnë 50 % të vlerësimit.

  1. Nota mesatare e lëndëve të mëposhtme (për të gjithë vitet gjatë të cilave shtrihen lëndët, pa
    përfshirë provimet e maturës shtetërore), të cilat përbëjnë 50 % të vlerësimit

  1. Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 10%
  2. Histori 10%
  3. Qytetari 10%
  4. Ekonomi 10%
  5. Gjuhë e huaj ( e parë ) 10%

Kuotat e pranimit:

       Kuotat e pranimit për kandidatët brenda vendit: 750 studentë

       Kuota të tjera në nivel universiteti

          

 

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu