Articles

Master i Nivelit të Dytë

Në Universitetin e Tiranës kryhen studimet pasuniversitare Master (këtu janë përfshirë edhe masterat e drejtimet e sapomiratuara në Senatin akademik të UT-së) në këto fakultete:

 

Në këtë listë do gjeni listën e Fakulteteve për Masterin e Nivelit të Dytë (MND)


1.  Fakulteti i Ekonomisë

1.  MND në programin e studimit Administrim Biznesi
2.  MND në programin e studimit Administrim Publik
3.  MND në programin e studimit Financë
4.  MND në programin e studimit Kontabilitet
5.  MND në programin e studimit Marketing
6.  MND në programin e studimit Studime Ekonomike Europiane

2.  Fakulteti i Shkencave Sociale (në pritje të akreditimit)

1.  MND në programin e studimit Kërkime në Edukim
2.  MND në programin e studimit Kërkim Psikologjik Klinik
3.  MND në programin e studimit Kërkim shkencor në Punë Sociale

3.  Fakulteti i Infermierisë (në pritje të akreditimit)

1.  MND në programin e studimit Infermier i përgjithshëm

4.  Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë (në pritje të akreditimit)

1.  MND në programin e studimit Gjeografi fizike dhe mjedisore
2.  MND në programin e studimit Gjeografi humane dhe rregullim territori
3.  MND në programin e studimit Studime letrare
4.  MND në programin e studimit Shkencë e Bibliotekave
5.  MND në programin e studimit Gjuhësi
6.  MND në programin e studimit Histori
7.  MND në programin e studimit Arkeologji
8.  MND në programin e studimit Trashëgimi kulturore
9.  MND në programin e studimit Marrëdhënie ndërkombëtare


5.  Fakulteti i Gjuhëve të Huaja (në pritje të akreditimit)

1.  MND në programin e studimit Shkenca gjuhësore
2.  MND në programin e studimit Letërsi botërore


6.  Fakuteti i Drejtësië (në pritje të akreditimit)

1.  MND në programin e studimit Shkenca Juridike Civile (në pritje të akreditimit)
2.  MND në programin e studimit Shkenca Penale (në pritje të akreditimit)
3.  MND në programin e studimit Shkenca e së Drejtësi Publike (në pritje të akreditimit)
4.  MND në programin e studimit EU Economic Law (në pritje të akreditimit)
5.  MND në programin e studimit E Drejta Kushtetuese e Krahasuar dhe Europiane (në pritje të akreditimit)
6.  MND në programin e studimit Sistemi i Qeverisjes Elektronike dhe Menaxhimi në Administratën Publike (në pritje të akreditimit)


7. Shkolla Pasuniversitare e Studimeve Europiane (në pritje të akreditimit)

1.  MND në programin e studimit Legjislacioni dhe Institucionet Europiane(në pritje të akreditimit)
2.  MND në programin e studimit Politika dhe Qeverisja në Europë (në pritje të akreditimit)
3.  MND në programin e studimit Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare të BE (në pritje të akreditimit)


8. Fakulteti i Mjekësisë (në pritje të akreditimit)

1.  MND në “Studime të thelluara në metodat e studimit dhe diagnozës në Anatomi Patologjike dhe Mjekësi Ligjore”.
2.  MND në Studime të thelluara kërkimore/aplikative në fushën e Farmakologjisë, Fiziologjisë dhe Fiziopatologjisë
3.  MND në Studime të thelluara në Mjekësinë Laboratorike
4.  MND në Studime të thelluara në Imazherinë e Multislice CT dhe Rezonancë Magnetike
5.  MND në Sëmundjet Kirurgjikale në drejtimet A. Kirurgji e përgjithshme & Onkologjike; B. Ortopedi – Traumatologji; C. Urologji; D. Kirurgji Vaskulare; E. Kirurgji torakale; F. Djegie – plastike; G. Anestezi – Reanimacion.
6.  MND në Korelacione morfogjike – funksionale – klinike të ndërtuara mbi bazën e koncepteve bashkëkohore të zhvillimit të Mjekësisë e Biologjisë.
7.  MND në Studime të thelluara në vlerësimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve e çrregullimeve të sistemit nervor.
8.  MND në Studime të thelluara në obstetrike – gjinekologji
9.  MND në Depistimi i patologjive okulare refraktare në moshat para dhe pas shkollore, incidenca dhe prevalenca  e hyperopisë, miopisë, astigmatizimit dhe ambliopisë. Kartelizimi i fëmijëve me këto patologji, trajtimi i ambliopisë
10. MND në Studime të thelluara në otorinolaringologji
11. MND në Studime të thelluara në diagnozën, mjekimin dhe parandalimin e infeksioneve në pediatri
12. MND në Studime të thelluara në sëmundjet e brendshme
13. MND në Studime në kontrollin e sëmundjeve infektive
14. MND në Studime në kontrollin e sëmundjeve dermatologjike
15. MND në Shëndet Publik
16. MND në Menaxhim Shëndetsor
17. MND në Studime të thelluara në fushën e patologjive të aparatit oro- maksilo-facial
18. MND në Studime të thelluara në Shkencat Farmaceutike
 

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.
Kreu