Articles

Pranime

>Fakulteti

Sistemi

I ditës

Sistemi Part-time

Sistemi Korrespondencë

Totali

Ekonomik

4057

2058

825

6940

Gjuhët e huaja

2594

 

 

2594

Histori-Filologjisë

1147

2069

66

3282

Shkencat e natyrës

3377

225

 

3602

Mjekësia

3019

 

 

3019

Infermieria

1331

 

 

1331

Drejtësia

1808

547

1971

4326

Shkencat Sociale

1379

124

 

1503

Totali UT

18712

5023

2862

26597

ADRESA

Rektorati,

Sheshi ‘‘Nënë Tereza’, Nr. 1, Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kontakto:

E-mail: info@unitir.edu.al

Website: www.unitir.edu.al 

Kreu