Unitir

Articles

Pranime

>Fakulteti

Sistemi

I ditës

Sistemi Part-time

Sistemi Korrespondencë

Totali

Ekonomik

4057

2058

825

6940

Gjuhët e huaja

2594

 

 

2594

Histori-Filologjisë

1147

2069

66

3282

Shkencat e natyrës

3377

225

 

3602

Mjekësia

3019

 

 

3019

Infermieria

1331

 

 

1331

Drejtësia

1808

547

1971

4326

Shkencat Sociale

1379

124

 

1503

Totali UT

18712

5023

2862

26597

Kontakto me ne

Rektorati i Universitetit të Tiranës .....

  • Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania
  • Kutia Postare Nr 183
  • Tel: 355 4 222840
  • Fax: + 355 4 2223981
  • Email: info@unitir.edu.al
  • Website: www.unitir.edu.al
  • Skype user: infounitir
  • Working Time from Monday to Friday 8:30 AM - 16:30
You are here: Home