Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë

Erida Elmazi

Specialiste

 

Kontakte:

Tel: +355 4 2250166

Fax: +355 4 2223981

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ADRESA

Rektorati,

Sheshi ‘‘Nënë Tereza’, Nr. 1, Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kontakto:

E-mail: info@unitir.edu.al

Website: www.unitir.edu.al 

Kreu Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë