Projektet

Universiteti i Tiranës ka nënshkruar marrëveshje bilaterale me shumë Institucione Europiane. UT është përfshirë si institucion partner në disa programe bashkëpunimi të Komisionit Europian si Tempus, Erasmus Mundus Action 2, IPA. Projektet Europiane në të cilat UT është partner janë JoinEU-SEE, Basileus, Pacinno, Eureqa, Tempus Interface. Nga implementimi i suksesshëm i këtyre projekteve kanë përfituar të gjitha strukturat e UT. Bursat e fituara nga studentët dhe stafi akademik/administrativ kanë ndikuar ndjeshëm në rritjen e kualifikimit dhe eksperiencës së tyre, në njohjen dhe sigurimin e një literature bashkëkohore të nevojshme për aktivitetin e tyre pedagogjiko-shkencor, si dhe në krijimin e kontakteve institucionale për mundësi bashkëpunimi me Universitete të tjera.

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu