Articles

Bachelor (Me kohë të pjesshme)

Në këtë listë do gjeni listën e Fakulteteve për Diplomën e Nivelit të Parë (me kohë të pjesshme)

 

 1.    DNP në programin e studimit Histori
 2.    DNP në programin e studimit Gjeografi
 3.    DNP në programin e studimit Gjuhë-Letërsi
 4.    DNP në programin e studimit Biologji
 5.    DNP në programin e studimit Punë Sociale
 6.    DNP në programin e studimit Psikologji
 7.    DNP në programin e studimit Drejtësi
 8.    DNP në programin e studimit Administrim Biznesi
 9.    DNP në programin e studimit Financë-Kontabilitet

ADRESA

Rektorati,

Sheshi ‘‘Nënë Tereza’, Nr. 1, Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kontakto:

E-mail: info@unitir.edu.al

Website: www.unitir.edu.al 

Kreu