universiteti

Tarifat ndaj studentëve dhe të tretëve të miratuara me Vendimin nr.60 datë 16.10.2015 të KADM-it të UT

Bashkangjitur do te gjeni materialin me informacionin mbi tarifat ndaj studentëve dhe të tretëve të miratuara me Vendimin nr.60 datë 16.10.2015 të KADM-it të UT.

 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Në dokumentacionin e mëposhtëm paraqitet Lidhja Pagave : 

 

Drejtoria e Menaxhimit të Fondeve dhe Investimeve

Më poshë bashkëngjitur paraqiten kontratat e lidhura prej datës 02.11.2014 e në vijim : 

 

          

 

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

Veprimtaria e Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit gjatë vitit 2014 e në vijim : 

 

   

Drejtoria e Auditit të Brendshëm

Drejtoria e Auditit të Brendshëm

Sektori i Auditit të Brendshëm

Sektori i Auditimit të Performancës

 

Në dokumentacionin e mëposhtëm paraqitet Programi Vjetor i Auditimit Viti 2015

 

Nënkategoritë

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu universiteti