Informacion i fshehur

Arkiva 2016, Vendime të Senatit Akademik

Për më shumë

 

Hapet thirrja për bursa për studentët në Universitetin e Foggia-s, Itali në kuadër të Programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave Sociale dhe Politike të Panteion, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Hacettepe në Turqi, për vitin akademik 2019-2020

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Perëndimor Timisoara, në Rumani për vitin akademik 2019-2020

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin perëndimor të Timisoarës, në Rumani

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Latvias, Letoni për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020

Hapet thirrja për bursa për studentët në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Latvias, Letoni për vitin akademik 2019-2020

Hapet thirrja për aplikime për bursa për për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Matej Bel në Sllovaki për vitin akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Matej Bel në Sllovaki për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për bursa për studentët në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin West Attica, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Bordeaux Montaigne, në Francë, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik për trajnim në Universitetin e Thessaly, Greqi në kuadër të Programit Erasmus +.

Hapet thirrja për bursa shkëmbimi për studime në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT-së në Universitetin e Ekonomisë Varna, Bullgari për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Ekonomisë Varna në Bullgari, për vitin akademik 2019-2020 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

 

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Mesinës, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

 

Hapet thirja për aplikime për studentët në Universitetin e Janinës, Greqi, në

kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020

 

Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Camerino, Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin Politeknik të Portos, Portugali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Thessaly, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Comenius në Bratisllavë

Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Zadarit, në Kroaci, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, në Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik për trajnim në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

Agjenica Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), ka informuar se në kuadër të Thirrjes“ Shkenca me dhe për shoqërinë 2020 (Science with and for Society 2020),”të programit Horizon 2020, organizata jofitimprurëse zviceriane Swiss NGO RightsTech Women e fokusuar në avancimin e  të drejtave të njeriut, grave dhe vajzave në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë ofron ekspertizën  e saj.

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, në Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +

Hapet thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin e Ekonomisë në Bratislavë

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në Luksemburg.

Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), njofton për, "Thirrje e hapur për aplikim  projektesh bilaterale kërkimi shkencor me Kosovën"

Universiteti i Varshavës ka shprehur interesin të mirëpres të gjithë kërkuesit shkencor që aplikojnë për Post Doktoraturë në thirrjen IF Call-2019

Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), bën me dije se në kuadër të Programit Horizon 2020, janë publikuar Programet e Punës 2018-2020. Për vitin 2020 NMBP i është alokuar buxheti prej 825 milionë euro i shpërndarë në 48 tematika. (Për tu njohur ju lutemi klikoni mbi link) Work Programme NMBP Programme Cross-Cutting Activities

Hapet thirrja për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Eberswalde në Gjermani për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

Drejtoria e Përgjithshme e Tregut të Përbashkët të Komisionit Europian organizon konkursin për esenë rinore mbi temën e sipërmarrjes!

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë

Hapet thirrja për bursa për trajnim në programin Erasmus + në Universitetin SNSPA në Rumani.

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Ca’Foscari të Venecias në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Ca’Foscari të Venecias në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

Banka e Shqipërisë fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në konkursin e hapur "Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të mirë, 2019".

Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI),  bën me dije se në kuadër të Programit COST, janë publikuar 40 Thirrje të reja COST Action. (Për tu njohur ju lutemi klikoni mbi link)

Njoftim për Bursë në Parlamentin Gjerman

 

 

Njoftim për ekspertë të jashtëm. 

 

 

Njoftim për aplikim për Bursë Ndërkombëtare në Parlamentin e Berlinit

Hapet thirrja për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +.

Shtyhet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

Njoftim për konkurs në Bashkinë e Tiranës

Hapet thirrja për për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Bordeaux Montaigne, në Francë, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

Shtyhet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +.

Shtyhet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli.

Shtyhet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Mesinës, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, në Hungari, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Sofies St. Kliment Ohridski në Bullgari, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +

Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

Vendim KInr. 6 datë 17.05.2019 “Për shpalljen e rezultateve të votimit për kandidatët për anëtar të Bordit të Administrimit të UT, nga studentët me kohë të plotë të UT”

Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

Draft Rregullore për Zgjedhjet e Këshillave Studentorë në Universitetin e Tiranës.

KIZ, Shpalljen e fillimit të procedurave të aplikimit për anëtarin e Bordit të Administrimit të UT-ës, të propozuar nga studentët.

Java Europës në Universitetin e Tiranës. "Në kuadër të Javës së Europës, sot më datë 7 maj 2019 në Sallën e Senatit Akademik, Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme si dhe me Delegacionin e Bashkimit Europian në Shqipëri organizoi aktivitetin me temë "Shqipëria dhe Bashkimi Evropian mbështesin të rinjtë nëpërmjet universitetit".

Vendim KIZ nr. 3 datë 06.05.2019 "Për përcaktimin e numrit të qendrave të votimit pranë çdo njësie kryesore dhe Filialit të UT, Sarandë"

Vendim KIZ nr. 2 datë 06.05.2019 "Për ndryshim në vendimin nr. 1 datë 26.04.2019 të KIZ "Për përcaktimin e afateve të aplikimit për anëtarin e Bordit të Administrimit të UT, të propozuar nga studentët e UT si dhe përcaktimi i afateve për procedurat e tjera"

Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin e Granadës, në Spanjë, për stafin me kohë të plotë të zyrave Erasmus+ dhe Projekteve në Universitetin e Tiranës.

Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Granadës në Spanjë, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

Shyhet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të Programit RGPP

Shtyhet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Mesinës, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

Universiteti i Saarland-it në Gjermani ofron bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020

Universiteti i Tiranës në kuadër të Javës së Europës, organizon në bashkëpunim me Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme si dhe me Delegacionin e Bashkimit Europian në Shqipëri eventin me temë “30 Years of Jean Monnet Activities, 30 Years Erasmus”!

Ditën e Martë, datë 07.05.2019 Ora 11:00, Salla e Senatit të Universitetit të Tiranës!

Bursa studimi Master në Universitetin e Klagenfurtit në Austri

Konkursi Rajonal "Ideja ime e Biznesit"2019

Mbi rezultatin e votimit për Komisionet e Përhershme në Nivel Institucional dhe Këshillin e Etikës të UT-së 2019.

Hapet thirrja për bursa mobiliteti për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Tuscia, Itali.

Në kuadër të programit "European Union Studies" Universiteti i Tel Avivit ka shpallur thirrjen për aplikime për studentët e huaj që dëshirojnë të kryejnë një vit studimi në Izrael, për vitin akademik 2019-2020

Shtyhet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Mesinës, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli. 

Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

Logo_e_Sondazhit_Kombëtar_të_Studentëve.png

Njoftim për bursa të plota studimi të nivelit Master të ofruara nga Universiteti i Luxembourg-ut për studentët e Ballkanit Perëndimor!

Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Clermont Auvergne, në Francë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Salzburg-ut, në Austri, në Kuadër të Programit Erasmus +, për vitin akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë

Njoftim nga Universiteti i Huelvës

Aplikim Hapet thirrja për EU4TECH 2nd Summer School on Technology Transfer

Letër e hapur e Rektorit të Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Mynyr KONI, drejtuar pedagogëve dhe studentëve të universitetit të Tiranës si dhe mbarë opinionit publik.

Në kuadër të programit Horizon 2020 nga Komisioni Evropian është hapur thirrje për aplikim për çmimin e parë "Horizon Impact Award”.

FTESË PËR OFERTË "BLERJE PAJISJE ELEKTRONIKE" PROJEKT “IT Governance for Albanian Universities ”ITG4AU" me nr.ref.:Ref: 585578-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP.

Informacion mbi anëtarët e KFZ në Universitetin e Tiranës. Për më shumë klikoni mbi link KFZ.

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin Middle East Technical University (METU), në Ankara, Turqi

 

NJOFTIM PËR STUDENTËT MBI DRAFT RREGULLOREN PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLAVE TË STUDENTËVE TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Perëndimor të Timisoarës, në Rumani

Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, në Hungari, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani.

FTESË PËR OFERTË "BLERJE PAJISJE ELEKTRONIKE"PROJEKT  “IT Governance for Albanian Universities ”ITG4AU" me nr.ref.:Ref: 585578-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP.

Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin e Messinës, për trajnim për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107.

Hapet thirrja e II-të për aplikime për Shkollat Verore në Universitetin Radboud, Hollandë, për studentët PhD dhe stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus+ KA107

Njoftim për ndryshimin e afatit të vetkandidimit të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Etikës të UT, përfaqësues të studentëve.

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin West Attica, për trajnim për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107. 

Në kuadër të Programit Marie Skłodowska- Curie MSCA-COFUND project, Universiteti i Torinos ka hapur Thirrjen për 10 pozicione doktorature, kjo në përputhje me "PhD Technology Driven Sciences:Technologies for Cultural Heritage (Tech4Culture)".

Hapet thirrja për aplikime për shkëmbimin e studentëve të Universitetit të Tiranës, me Universitetin Ndërkombëtar të Katalunja-s, Barcelonë, Spanjë, në kuadër të Marrëveshjes Bilaterale ndërmjet dy Istitucioneve.

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Autonom të Madridit, në Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Graz-it në Austri për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në Luksemburg

Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Mehmet Akif Ersoy, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Mehmet Akif Ersoy, Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Mesinës, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

 

Njoftim

Nga Ambasada e Francës jemi njoftuar se janë shpallur thirrjet për kandidatura për programin e bursave të qeverisë franceze për vitin akademik 2019-2020.

Për më shumë informacion shikoni lidhjet e mëposhtme në gjuhën frënge dhe shqip.

https://al.ambafrance.org/Bourses-du-Gouvernement-Francais-pour-les-Master-2-et-Doctorat-2018-2019

https://al.ambafrance.org/Bursa-te-qeverise-franceze-per-Mastera-dhe-Doktoratura

 

DITËT E INFORMIMIT TË MATURANTËVE 2019

"Programi i Studimit dhe Kriteret e Pranimit"

 

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ka shpallur thirrjen e katërt të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës.

NJOFTIM

 

Për fillimin e procedurave të vetkandidimit për anëtarë të Komisioneve të Përhershme në nivel institucional. 

VENDIM KIZ, Nr.2 datë 06.02.2019

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.782, datë 26.12.2018 “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave të përzgjedhjes së anëtarëve të Bordit të Administrimit, përfaqësues të ministrisë përgjegjëse për arsimin, në institucionet publike të arsimit të lartë”, në Universitetin e Tiranëshapet procesi zgjedhor, me qëllim përzgjedhjen nga studentët të anëtarëve përfaqësues të propozuar prej tyre në Bordin e Administrimit të Universitetit të Tiranës.

 

Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF), ka hapur thirrjen për aplikime për Komponentin e Praktikës Profesionale në SH.B.A.

 

Njoftim për bursat e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Tregtisë të Hungarisë

Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Las Palmas De Gran Canaria  Spanjë, për stafin e Universitetit të Tiranës.

 

Hapet thirrja e dytë për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Novi Sad-it, Serbi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

 

Në kuadër të Programit Erasmus+ KA1 hapet thirrja për aplikime për Shkollat Verore në Universitetin Radboud, Hollandë, për studentët PhD dhe stafin akademik të Universitetit të Tiranës.

 

Hapet Thirrja për aplikime për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Pisa, Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Clermont Auvergne, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107.

 

Shtyhet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik për mësimdhënie, për vitin akademik 2019-2020, në universitetin Kocaeli, Turqi 

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Çukurova  Turqi, për stafin që merret me manaxhimin e programit Erasmus+ KA107 të Universitetit të Tiranës.

 

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Ca’Foscari të Venecias në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

 

Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik për mësimdhënie, për vitin akademik 2019-2020, në Universitetin Cukurova, Turqi

 

Hapet thirrja për Bursa në programin Erasmus + në Universitetin Politeknik të Barit në Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

 

Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik për mësimdhënie, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020, në Universitetin Karamanoğlu Mehmetbey.

 

Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik për mësimdhënie, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020, në Universitetin e Trakya.

Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik për mësimdhënie, për vitin akademik 2019-2020, në universitetin Kocaeli, Turqi

Hapet Thirrja për Aplikime për studentët në Universitetin Silesia në Kativicë, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Novi Sad-it, Serbi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, në Poloni, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

Njoftim për thirrje nga AUF

Hapje e aplikimeve: Stazhe profesionale nderkombëtare për studentët.

Universiteti i Tiranës është pjesë e PROJEKTIT GRADUA (2017-2020)

Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus+ KA 2, për projektin K-Force për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019

 

Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin e Grazit, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107.

 

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik Vilnius Gediminas, në Lituani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

eklaratë e Senatit Akademik të Univerisitetit të Tiranës, datë 14.01.2019

Vendim i Rektoratit të Universitetit të Tiranës, datë 11.01.2019.

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Granadës në Spanjë, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Çukurova  Turqi, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107.

Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin West Attica, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107.

 

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019

Hapet Thirrja për Aplikime për studentët Ph.D. në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

Ftesë për ofertë

Deklaratë për shtyp e Rektorit të UT Prof. Dr. Mynyr Koni

Deklaratë e Senatit Akademik

Hapet thirrja për aplikime për Stafin Akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Charles, në Çeki, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

Hapet thirrja për bursa për trajnim për stafin e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Eberswalde në Gjermani për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019

Shtyhet Thirrja për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +

Hapet Thirrja për Aplikime për studentët në Universitetin Silesia në Kativicë, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

Hapet Thirrja për Aplikime për studentët në Universitetin Hacettepe, në Turqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

 Njoftim!

Njoftohen të gjithë studentët dhe stafi akademik i Universitetit të Tiranës se për vitin akademik 2018/2019, Ministria Austriake e Arsimit, Shkencës dhe Hulumtimit ofron bursa për studentë, të diplomuar dhe shkencëtarë. Për më tepër klikoni mbitext.

Intervista e Rektorit të UT, Prof. Dr. Mynyr Koni dhënë për televizionin Ora News, mbi akreditimin institucional të Universitetit të Tiranës për një periudhë 4 vjeçare.

Njoftim nga Erasmus + CBHE Team në Komisionin Europian në lidhje me informacionin për përgatitjen e projekteve të suksesshme në kuadër të thirrjes për vitin 2019.

Njoftim i Universitetit të Tiranës për z. Dritan Shoraj

DEKLARATË E REKTORIT PROF. DR. MYNYR KONI PËR AKREDITIMIN INSTITUCIONAL TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS

LISTA E RENDITJEVE TË APLIKANTËVE RAUNDI I PARË

KRITERET E PRANIMIT, KUOTAT DHE TARIFAT E STUDIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019 RAUNDI I PARË                                    

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

Shtyhet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Politeknik të Barit në Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin Comenius në Bratisllavë

Hapet Thirrja për Bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani

Hapet Thirrja për Aplikime për studentët në Universitetin e Zadarit, në Kroaci, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

Hapet Thirrja për bursa për stafin akademik për mësimdhënie të Universitetit të Tiranës në Programin Erasmus + në Universitetin e Pavias, në Itali.

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli për mobilitete në kuadër të programit Erasmus për stafin akademik të UT për trajnim.

Hapet Thirrja për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +

Hapet Thirrja për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +

Hapet Thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Mariborit, në Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli

Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus+ KA 2, për projektin K-Force për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019

Hapet thirrja për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +

Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Politeknik të Barit në Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

Hapet Thirrja për Bursa për Studentët dhe Stafin Akademik në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +

Hapen regjistrimet për kurset e gjuhës dhe kulturës kineze pranë Institutit Konfuci- UT.

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Universitetin e Foggia-s, Itali në kuadër të Programit Erasmus +

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, Itali

Hapet Thirrja për Bursa në Kuadër të Programin Erasmus + në South-West University “Neofit Rilski”, në Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Saarland-it, Gjermani

Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Çukurova  Turqi, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107.

Hapet thirrja për bursa mobiliteti për e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Tuscia, Itali.

Përditësim i thirrjes për Bursa për Studentët në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni në kuadër të Programit Erasmus +

Hapet Thirrja për Bursa për studentët dhe stafin e UT-së, në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani

Shtyhet Thirrja për Bursa për Stafin Akademik për Trajnim në Universitetin e Genovas, Itali në kuadër të Programit Erasmus +

Hapet thirrja për bursa për studentët dhe stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë

Njoftim për bursa studimi në Institutin e studimeve për Europën Lindore dhe Juglindore Regensburg

Njoftim për bursa studimi në Institutin e studimeve për Europën Lindore dhe Juglindore Regensburg

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin e Bolonjës, Itali

Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Tuscia, në Itali, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

Hapet Thirrja për Bursa për stafin akademik në Programin Erasmus + në Universitetin e Bolonjës, Itali

“Mesazhi i Rektorit të Universitetit të Tiranës Prof. Dr. Mynyr Koni me rastin e përfundimit të vitit akademik 2017-2018”

Sondazhi për ALUMNI-it

Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin Comenius në Bratisllavë

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, Itali

Në bazë të bashkëpunimit mes Human Development Promotion Center dhe Universitetit të Tiranës kërkohet mbledhja e të dhënave për studentët e vitit të tretë Bachelor të Universitetit të Tiranës.

Lutemi të plotësohet formulari bashkëngjitur:

https://www.surveymonkey.com/r/3BVCY8T

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Ljubljanës, Slloveni

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Ljubljanës, Slloveni.

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin Comenius në Bratisllavë

Thirrje për Grante Kërkimore - nga Akademia Austriake e Shkencave..

Shtyhet Thirrja për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sileasian të Teknologjisë, Poloni në kuadër të Programit Erasmus+

Njoftim për Shkollën Verore organizuar nga Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar (IRZ)

Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për vitin akademik 2018-2019

Hapet Thirrja për Bursa për studentët në Kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani

 
 
 

BROSHURA E UNIVERSITETIT TË TIRANËS PËR MATURANTËT

PROGRAMI I BURSAVE TË GRUPIT COIMBRA PËR KËRKUESIT E RINJ NGA VENDET FQINJE EVROPIANE

Hapet thirrja për aplikime për shkëmbimin e studentëve të Universitetit të Tiranës, me Universitetin Ndërkombëtar të Katalunja-s, Barcelonë, Spanjë, në kuadër të Marrëveshjes Bilaterale ndërmjet dy Istitucioneve tona.

BANKA ISLAMIKE PËR ZHVILLIM (IDB) KA HAPUR PROGRAMIN E BURSAVE TË MERITËS PËR DOKTORATURË DHE KËRKIME POST DOKTORALE PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019.

THIRRJE PËR PARAQITJEN E SHPREHJES TË INTERESIT PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË 

THIRRJE PËR PARAQITJEN E SHPREHJES SË INTERESIT PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR  

KRITERET E PRANIMIT NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019 NË UNIVERSITETIN E TIRANËS

Arkiva 2017 Vendime të Senatit Akademik

Arkiva 2018 Vendime të Senatit Akademik

Marrëveshjet Erasmus+ KA1 të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës

UT aplikon rregullisht në aktivitetet ndërkombëtare në kuadër të projekteve të financuara nga BE për arsimin e lartë si p.sh. Erasmus + , si dhe në kuadër të marrëveshjeve të bashkëpunimit që UT ka me institucionet e tjera ndërkombëtare të arsimit të lartë. Personeli i UT-së dhe studentët informohen në mënyrë të vazhdueshme rreth thirrjeve për aplikime në këto projekte nëpërmjet rrugës elektronike, takimeve informuese si dhe posterave të afishuara në ambientet e Universitetit. Njoftimet publikohen edhe në faqen zyrtare të UT-së.

Universiteti i Tiranës ka një sërë marrëveshjesh në kuadër të programit Erasmus + KA1. Me anë të këtyre marrëveshjeve Universiteti i Tiranës synon të rrisë shkëmbimin e personelit akademik, studentëve, personelit ndihmës akademik dhe personelit administrativ. Nëpërmjet projektit Erasmus +, Universiteti i Tiranës kërkon të realizojë, ndër të tjera:

  • Mundësitë për studim, trajnim dhe marrjen e përvojave të punës jashtë vendit;
  • Zhvillimin e shkëmbimeve akademike afatshkurtra apo studimeve të plota jashtë vendit;
  • Bashkëpunimin mes institucioneve të arsimit të lartë dhe atyre të BE-së, për të zhvilluar qasje të reja në mësimdhënie, harmonizimin e programeve, kualifikimin e vazhduar të personeleve, etj;
  • Bashkëpunimin midis institucioneve arsimore dhe ndërmarrjeve private e aktorëve të tjerë, me qëllim lehtësimin e transferimit të dijeve, përshtatjen me nevojat e tregut të punës, etj;
  • Zhvillimin e edukimit digjital dhe përdorimit të Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit;

Marrëveshjet Erasmus+ KA1 të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës:

1          University of Ioannina, Greece

2          Universite Bordeax Montaigne, France

3          Humboldt University in Berlin, Germany

4          University Andrei Saguna din Costanca, Romania

5          University of Luxembourg

6          Univeristy of Padova, Italy

7          University of Latvia, Latvia

8          University of Valencia, Spain     

9          University of Almeria, Spain

10        University of Huelva, Spain

11        University of Lund

12        University of Saarland, Germany

13        Alma Mater University of Bologna, Italy

14        Technological Educational Institute TEI of Athens, Greece

15        University of Masary, Czech Republic

16        Anadollu University, Turkey

17        University of Sofia, Saint Kliment Ohridski

18        Universita Petru Maior din Targu Mures, Romania

19        Cukurova University, Turkey

20        Polytechnic University of Porto, Portugal

21        University of Tuscia, Italy

22        University of the Aegean, Greece

23        Sapienza University of Rome, Italy

24        TEI Thessaly, Greece

25        Radboud University, Holland

26        University Saint Louis, Bruksel, Belgium

27        University of Torino, Italy

28        Ecole des Mines d' Alles. France

29        Staforshire University, England

30        Charles University, Czech Republic

31        Norvegian University of Science and Technology, Norway

32        University of Ljubljana

33        University of Torino, Italy

34        Vilnius Gediminas University

35        University Of Graz, Austri

36        METU University, Turkey (amendim i marreveshjes 2014-2021)

37        University of Valladolid, Spain

38        Charles University, Czech Republic

39        Lund University, Sweden

40        Eberswalde University, Germany

41        University of Nova de Lisboa, Portugal

42        Universiteti i Zadar, Croatia

43        Instituti i Edukimit Teknologjik "Aleksander" i Selanikut, Greece

44        Technological Educational Institute of Athens (TEI), Greece

45        South West University Neofit Rilski, Bulgaria

46        University of Bologna, Italy

47        Mare Nostrum Consortium, Portugal

48        University of the Aegean, Greece

49        Mehmet Akif Ersoy University, Turkey

50        Silesian University of Technology, Poland

51        Danubius University of Galati, Romania

52        Siuliai State College, Lithuania

53        University of Applied Science Nysa, Poland

54        University of Granada, Spanje

55        Las Palmas De Gran Canaria, Spain

56        Alborg University, Denmark

57        Sofia University Saint Kliment Ohridski, Bulgaria

58        Mare Nostrum Consortium, Portugali

59        Polytechnic University of Bari, Italy

60        University of Bari Aldo Moro, Italy

61        Cukurova University, Turkey

62        Universita Degli Studi di Pavia (amendim i marreveshjes 2015-2021)

63        University of Genova, Italy

64        University of Silesia in Katovice, Poland

65        University of Ljubljane, Slovenia

66        Technological Educational Institute of Thesaly Greece

67        Bialystok University of Technology, Poland

68        University of Salzburg, Austria

69        Amendim i Marreveshjes se meparshme: University of Bologna, Italy

70        Anadulu University, Turkey

71        Eskisehir Technical University, Turkey

72        University of Foggia, Italy

73        University of Graz, Austria

74        Jan Kochanowski University in Kielce, Poland

75        University of Humboldt, Germany

76        Politecnico di Bari, Italy

77        Ca Foscari University, Venice, Italy

78        Comenius University in Bratislava, Slovakia

79        University of Saarland, Germany

80        University of Granada, Spain

81        University of Pisa, Italy

82        Riga Technical University, Latvia

83        Huleva University, Spain

84        Radboud University, Holland

85        Bordeaux Montaigne University

86        Staforshire University, England

87        Eberswalde University for Sustainable Development, Germany

88        University of Latvia

89        University of Messina

90        Univeristy of Bologna, Italy

91        University of  Valladolid, Spain

92        University of  Luxembourg

93        Charles University

94        University of Ioannina, Greece

95        University of Camerino, Italy

96        Cankiri Karatekin University, Turkey

97        Mehmet Akif Ersoy University, Turkey                              

98        Universidad Autonoma de Madrid

99        Universite Clermont Auvergne, France

100      Universite de Poitiers

 

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu Informacion i fshehur