Unitir

Filter
Drejtoria e Auditit Written by Administrator 26483
Drejtoria e Burimeve Njerëzore Written by Administrator 32894
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit Written by Administrator 26973
Drejtoria e Informacionit dhe Teknologjisë Written by Administrator 25580
Drejtoria e Komunikimit Written by Administrator 26326
Drejtoria e Kurrikulës dhe Standarteve Written by Administrator 28119
Drejtoria e Manaxhimit të Fondeve dhe Investimeve Written by Administrator 49396
Drejtoria Juridike Written by Administrator 25406
Sektori i Investimeve Written by Administrator 25302
Sektori i Protokoll/Arshivës Written by Administrator 23124
You are here: Home Rektorati Drejtoritë