Unitir

Filter
Drejtoria e Auditit Written by Administrator 26168
Drejtoria e Burimeve Njerëzore Written by Administrator 32665
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit Written by Administrator 26434
Drejtoria e Informacionit dhe Teknologjisë Written by Administrator 25359
Drejtoria e Komunikimit Written by Administrator 26097
Drejtoria e Kurrikulës dhe Standarteve Written by Administrator 27898
Drejtoria e Manaxhimit të Fondeve dhe Investimeve Written by Administrator 49191
Drejtoria Juridike Written by Administrator 25211
Sektori i Investimeve Written by Administrator 25122
Sektori i Protokoll/Arshivës Written by Administrator 22936
You are here: Home Rektorati Drejtoritë