Filter
Drejtoria e Auditit të Brendshëm Written by Administrator 27237
Drejtoria e Burimeve Njerëzore Written by Administrator 33542
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit Written by Administrator 27932
Drejtoria e Informacionit dhe Teknologjisë Written by Administrator 26063
Drejtoria e Komunikimit Written by Administrator 26864
Drejtoria e Kurrikulës dhe Standarteve Written by Administrator 28737
Drejtoria e Manaxhimit të Fondeve dhe Investimeve Written by Administrator 49867
Drejtoria Juridike Written by Administrator 25915
Sektori i Investimeve Written by Administrator 25680
Sektori i Protokoll/Arshivës Written by Administrator 23606

ADRESA

Rektorati,

Sheshi ‘‘Nënë Tereza’, Nr. 1, Kutia Postare Nr. 183

 Tiranë, Shqipëri

Kontakto:

E-mail: info@unitir.edu.al

Website: www.unitir.edu.al 

You are here: Home Rreth nesh Organizimi Drejtoritë