Unitir

Filter
Drejtoria e Auditit Written by Administrator 26263
Drejtoria e Burimeve Njerëzore Written by Administrator 32728
Drejtoria e Financës dhe Buxhetit Written by Administrator 26606
Drejtoria e Informacionit dhe Teknologjisë Written by Administrator 25420
Drejtoria e Komunikimit Written by Administrator 26157
Drejtoria e Kurrikulës dhe Standarteve Written by Administrator 27964
Drejtoria e Manaxhimit të Fondeve dhe Investimeve Written by Administrator 49250
Drejtoria Juridike Written by Administrator 25269
Sektori i Investimeve Written by Administrator 25177
Sektori i Protokoll/Arshivës Written by Administrator 22986
You are here: Home Rektorati Drejtoritë