KUOTAT E PRANIMIT SIPAS KATEGORIVE TË VEÇANTA

 

 

 

 

DOKTORATURA NË UT

KRITERET E PRANIMIT, KUOTAT DHE TARIFAT E STUDIMIT

AKT KONSTATIME MBI VERIFIKIMIN NË TERREN TË NDËRTESAVE TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS

Udhëzues "Për procedurat e administrimit të projekteve te kërkimit shkencor që financohen nga buxheti për kërkimin shkencor në Universitetin e Tiranës"

Urdhëri i Rektorit nr. 23, datë 06.12.2019 "Për rifillimin e procesit mësimor në Universitetin e Tiranës, në datën 10 dhjetor 2019".

Mundësi Internshipi për studentët e UT në kuadër të Interreg-Project BEECH POWER në Universitetin e Eberswalde, Gjermani.

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Tuscia, në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Saarland, Gjermani për vitin akademik 2019-2020.

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Saarland, në Gjermani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

 

Hapet thirrja për aplikime për studentët në UniversitetinHacettepe, në Turqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Leiden, Holandë, për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021.

Shtyhet thirrja për bursa për studentët në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

Universiteti i Tiranës ka filluar procedurën e promovimit të titujve akademik në përputhje me Ligjin nr.80/2015, datë 22.07.2015 Për arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.112, datë 23.02.2018 “Për përcaktimin e kritereve për fitimin e gradës shkencore ‘Doktor’ dhe të standardeve shtetërore për fitimin e titujve akademikë ‘Profesor i asociuar’ dhe ‘Profesor’”, Statutin e Universitetit të Tiranës, si dhe Rregulloren e organizimit dhe funksionimit të Komisionit për Promovimin e Personelit Akademik, të cilën e gjeni në linkun  (Kliko këtu)

 

Për më shumë

 

 

 

 

Faculties

Lajmërime

 

Qëndrimet e strukturave të Universitetit të Tiranës mbi Projektligjin e Arsimit të Lartë

Më poshtë paraqiten dokumentat rreth qëndrimit : 

1- Vendimi i Gjykatës Kushtetuese Nr. 09

2- Draft-Raporti SHELAP (Shqip)

3- Draft-Raporti SHELAP (English)

4- Vendimi i Senatit Nr. 53 datë 29.06.2014

5- Vendimi i Senatit Nr. 07 datë 31.01.2015

6- Vendimi i Senatit Nr. 15 datë 15.04.2015

7- Qëndrimet e Fakulteteve të Universitetit të Tiranës 

 

 

Në vijimësi të qëndrimit të strukturave të Universitetit të Tiranës, për Projekt Ligjin e Arsimit të Lartë”, lutemi gjeni të plotë seancën dëgjimore të Rektorit  Prof. Dr. Dhori Kule dhe Dekanëve të Universitetit të Tiranës të mbajtur në Komisionin për Edukim dhe Mjetet e Informimit Publik të Kuvendit të Shqipërisë në datë 6 korrik 2015.

Fjala e Rektorit të Universitetit të Tiranës :

 

 

Pjesë nga media televizive për Komisionin për Edukim dhe Mjetet e Informimit Publik:

 

Qëndrimet e strukturave të Universitetit të Tiranës mbi Projektligjin e Arsimit të Lartë

Më poshtë paraqiten dokumentat rreth qëndrimit : 

1- Vendimi i Gjykatës Kushtetuese Nr. 09

2- Draft-Raporti SHELAP (Shqip)

3- Draft-Raporti SHELAP (English)

4- Vendimi i Senatit Nr. 53 datë 29.06.2014

5- Vendimi i Senatit Nr. 07 datë 31.01.2015

6- Vendimi i Senatit Nr. 15 datë 15.04.2015

7- Qëndrimet e Fakulteteve të Universitetit të Tiranës 

 

 

Në vijimësi të qëndrimit të strukturave të Universitetit të Tiranës, për Projekt Ligjin e Arsimit të Lartë”, lutemi gjeni të plotë seancën dëgjimore të Rektorit  Prof. Dr. Dhori Kule dhe Dekanëve të Universitetit të Tiranës të mbajtur në Komisionin për Edukim dhe Mjetet e Informimit Publik të Kuvendit të Shqipërisë në datë 6 korrik 2015.

Fjala e Rektorit të Universitetit të Tiranës :

 

 

Pjesë nga media televizive për Komisionin për Edukim dhe Mjetet e Informimit Publik:

 

Hapet Thirrja për Bursa për studentët në Programin Erasmus + në Universitetin e Middle East Technical University, në Ankara, Turqi.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Middle East Technical University, në Ankara, Turqi.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

- Shkëmbimin e studentëve për studime

- Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie

Nivelet e mobilitetit për studentët:

-  Bachelor (studentët duhet të jenë të regjistruar në një program studimi Bachelor në Universitetin e Tiranës. Nuk mund të aplikojnë dot studentët e regjistruar në vitin e parë por ata duhet të jenë të paktën të regjistruar në vitin e dytë të studimeve të tyre.)

-   Master

Kohëzagjatja e bursave:

-      Bachelor ( 1 semestër )

-      Master ( 1 semestër )

-      Shkëmbimi i stafit akademik për mësimdhënie (5-30 ditë)

Fushat e studimit:

Për t’u njohur me katalogun e programeve të studimit të ofruara nga Universiteti i METU klikoni në adresës http://ico.metu.edu.tr/courses

Bursat përfshijnë:

- Kompensimin mujor (800 EUR në muaj për studentët)

- Kompensimin ditor (140 EUR në ditë për stafin)

- Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

metu

Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe / ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.

Procedura e Aplikimit dhe Dokumuentat e nevojshme për aplikim:

Dokumentat e nevojshme për aplikim studentët Bachelor:

- CV

- Foto personale

- Kopje e Pasaportës

- Vërtetim studenti

- Listë notash ( të përkthyera në anglisht)

- Letër Motivimi ( në gjuhën angleze)

- Certifikatë e gjuhës së huaj (TOEFL/IELS/ Certifikatë nga UT)

- Letër konfirmimi nga UT ( e tërhiqni pranë rektoratit UT pasi paraqisni një vërtetim student)

Universiteti i METU ofron kurset e studimit në gjuhën angleze, dhe niveli minimal i kërkuar për gjuhën nga aplikantët është B1. Certifikatat e njohura prej tyre janë TOEFL/IELS ose Certifikatë e lëshuar nga UT.

Dokumentat e nevojshme për aplikim studentët e nivelit Master:

- CV

- Foto personale

- Kopje e Pasaportës

- Vërtetim studenti

- Listë notash Bachelor ( të përkthyera në anglisht)

- Diplomë Bachelor

- Listë notash Master ( të përkthyera në anglisht)

- Letër Motivimi (në gjuhën angleze)

- Letër reference (në gjuhën angleze)

- Certifikatë e gjuhës së huaj (TOEFL/IELS/ Certifikatë nga UT)

- Letër konfirmimi nga UT ( e tërhiqni pranë rektoratit UT pasi paraqisni një vërtetim student)

Universiteti i METU ofron kurses në gjuhën angleze, dhe niveli minimal i kërkuar për gjuhën nga aplikantët është B1. Certifikata e njohura prejt tyre janë TOEFL/IELS

Dokumentat e nevojshme për aplikim për stafin akademik për mësimdhënie:

-      CV+ lista e publikimeve (në gjuhën angleze)

- Kopje e mjetit të identifikimit (ID/pasaport)

- Një letër motivimi (në gjuhën angleze)

- Vërtetim Punësimi (në gjuhën shqipe)

- Certifikata e gjuhës së huaj (TOEFL/IELS/ Certifikatë nga UT)

- Plani i mobilitetit për mësimdhënie. Për të shkarkuar formatin e Planit të Mobilitetit për Trajnim klikoni në adresën: http://www.unitir.edu.al/images/Bursat/Plani_i_Mobilitetit%20_%20Teaching_Proposal.pdf

- Konfirmim aplikimi (merret pranë rektoratit të UT kur aplikanti e ka të plotë dosjen me dokumentacionin e nevojshëm. Për të shkarkuar Konfirmimin e Aplikimit klikoni në adresën:

http://www.unitir.edu.al/images/Bursat/Konfirmim_Aplikim%20_%20Application_Confirmation.staff.pdf

Për mobilitetin e stafit akademik për mësimdhënie në Universitetin e METU,  niveli minimal i kërkuar për gjuhën nga aplikantët është B2. Certifikata e njohura prejt tyre janë TOEFL/IELS ose Certifikatë nga Universiteti i Tiranës për njohjen e gjuhës angleze

Afati për aplikim: deri më 10 Dhjetor 2015

Për të aplikuar klikoni këtu: https://form.jotformeu.com/53201427901344

Gjithë aplikimi është online.

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni personin e kontaktit në Universitetin METU Znj. Betul Bulut Sahin në email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ose me zyrën për marrëdhëniet me jashtë në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Universiteti i Tiranës ju uron Suksese në aplikim!

Qëndrimet e strukturave të Universitetit të Tiranës mbi Projektligjin e Arsimit të Lartë

Më poshtë paraqiten dokumentat rreth qëndrimit : 

1- Vendimi i Gjykatës Kushtetuese Nr. 09

2- Draft-Raporti SHELAP (Shqip)

3- Draft-Raporti SHELAP (English)

4- Vendimi i Senatit Nr. 53 datë 29.06.2014

5- Vendimi i Senatit Nr. 07 datë 31.01.2015

6- Vendimi i Senatit Nr. 15 datë 15.04.2015

7- Qëndrimet e Fakulteteve të Universitetit të Tiranës 

 

 

Në vijimësi të qëndrimit të strukturave të Universitetit të Tiranës, për Projekt Ligjin e Arsimit të Lartë”, lutemi gjeni të plotë seancën dëgjimore të Rektorit  Prof. Dr. Dhori Kule dhe Dekanëve të Universitetit të Tiranës të mbajtur në Komisionin për Edukim dhe Mjetet e Informimit Publik të Kuvendit të Shqipërisë në datë 6 korrik 2015.

Fjala e Rektorit të Universitetit të Tiranës :

 

 

Pjesë nga media televizive për Komisionin për Edukim dhe Mjetet e Informimit Publik:

 

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

INFORMACION

Rreth Nesh

FAKULTETET

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri