Ligjet mbi Arsimin

Ligji per Arsimin e Larte

Shkarko te plote ligjin mbi Arsimin e Larte

Tarifat e regjistrimit ne Universitetin e Tiranes

VENDIM
Nr.878, datë 18.6.2008
PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.161, DATË 3.2.2008 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PËRCAKTIMIN E KUOTAVE TË PRANIMIT DHE TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR STUDIMET SPECIALIZUESE AFATGJATA, PRANË FAKULTETIT TË MJEKËSISË, TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS, PËR VITIN AKADEMIK 2007-2008”

Shkarko vendimin e plote

 

VENDIM
Nr.1037, datë 2.7.2008

PËR KUOTAT E PRANIMIT DHE TARIFAT E SHKOLLIMIT NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, PËR CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE ME KOHË TË PLOTË, PËR VITIN AKADEMIK 2008-2009

Shkarko vendimin e plote

 

VENDIM
Nr.1225, datë 3.9.2008

PËR HAPJEN E PROGRAMEVE TË STUDIMIT, TË CIKLIT TË DYTË, PRANË UNIVERSITETIT TË TIRANËS, NË VITIN AKADEMIK 2008-2009

Shkarko vendimin e plote

 

VENDIM
Nr.1246, datë 10.9.2008

PËR HAPJEN E PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, PRANË UNIVERSITETIT TË TIRANËS, NË VITIN AKADEMIK 2008-2009

Shkarko vendimin e plote

 

VENDIM
Nr.1247, datë 10.9.2008

PËR HAPJEN E PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, TË GJUHËS ANGLEZE DHE TË INFERMIERISË SË PËRGJITHSHME, SI FILIALE TË FAKULTETIT TË GJUHËVE TË HUAJA DHE TË FAKULTETIT TË INFERMIERISË, TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS, NË QYTETET E KUKËSIT DHE SARANDËS, NË VITIN AKADEMIK 2008-2009, SI DHE PËR PËRCAKTIMIN E KUOTAVE TË PRANIMIT DHE TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT, PËR KËTO PROGRAME

Shkarko vendimin e plote

VENDIM
Nr.1272, datë 17.9.2008

PËR HAPJEN E PROGRAMEVE TË STUDIMIT, TË CIKLIT TË DYTË, PRANË UNIVERSITETIT TË TIRANËS, NË VITIN AKADEMIK 2008-2009

Shkarko vendimin e plote

 

VENDIM
Nr.1331, date 1.10.2008

PER HAPJEN E PROGRAMEVE TË STUDIMIT, TË CIKLIT TË DYTË, PRANË UNIVERSITETIT TË TIRANËS, NË VITIN AKADEMIK 2008-2009

Shkarko vendimin e plote

 

VENDIM
Nr.1373, datë 10.10.2008

PËR HAPJEN E PROGRAMIT TË STUDIMIT, MASTER I NIVELIT TË PARË NË MËSUESI, PËR ARSIMIN E MESËM, SI DHE PËR MIRATIMIN E KUOTAVE TË PRANIMIT E TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT NË KËTË PROGRAM, NË UNIVERSITETIN E TIRANËS, NË VITIN AKADEMIK 2008-2009

Shkarko vendimin e plote

VENDIM
Nr.1337 date 17.10.2008

V E N D I M PËR HAPJEN E PROGRAMEVE TË STUDIMIT, MASTER I NIVELIT TË PARË NË MËSUESI, PËR ARSIMIN E MESËM, ME KOHË TË PLOTË, SI DHE MIRATIMIN E KUOTAVE TË PRANIMIT E TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT NË KËTO PROGRAME, NË UNIVERSITETIN E TIRANËS, NË VITIN AKADEMIK

Shkarko vendimin e plote

 

VENDIM
Nr.23, datë 14.1.2009

PËR HAPJEN E PROGRAMEVE TË STUDIMIT, MASTER I NIVELIT TË PARË, DHE MIRATIMIN E KUOTAVE TË PRANIMIT E TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR KËTO PROGRAME, NË UNIVERSITETIN E TIRANËS, NË VITIN AKADEMIK 2008-2009

Shkarko vendimin e plote

 

VENDIM
Nr.29, datë 14.1.2009

PËR HAPJEN E PROGRAMEVE TË STUDIMIT, MASTER I NIVELIT TË DYTË, DHE PËR MIRATIMIN E KUOTAVE TË PRANIMIT E TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR KËTO PROGRAME, NË UNIVERSITETIN E TIRANËS, FAKULTETI I EKONOMISË, PËR VITIN AKADEMIK 2008-2009

Shkarko vendimin e plote

 

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu