Këshilli Kombëtar Studentor

Këshilli Kombëtar Studentor

 

 

Këshilli Kombëtar Studentor – KKS është konstituar në datën 21.05.2008 , bazuar në ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 55  pas  nje procesi zgjedhor të lirë, transparent dhe të pakontestueshëm.

 

Këshilli Kombëtar Studentor (KKS) është forumi legjitim, më i lartë, përfaqësues i studentëve shqiptarë dhe interesave të tyre. KKS është një institucion autonom dhe jashtë çdo ndikimi institucional dhe politik. Në Këshillin Kombëtar Studentor përfaqësohen të gjithë kryetarët e këshillave studentorë në nivel fakulteti të Universiteteve Publike dhe Jo publike.

 


Misioni i 'KKS'

 

Ne synojmë që të kemi një vizion të qartë përfaqësimi dhe promovimi të interesave akademike, kulturore, sociale, dhe ekonomike të studentëve shqiptarë.

 

Objektivat dhe Qëllimet

 

  • Promovimi i kësaj strukture dhe vënia në jetë e misionit të 'KKS' përmes implementimit të projekteve të 'KKS' dhe institucioneve të arsimit të lartë shqiptarë në bashkëpunim ndërmjet tyre.
  • Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në vendimarrje dhe në jetën publike.
  • Të rrisim bashkëpunimin me forumet studentore kudo në botë dhe në veçanti me struktura të ngjashme europiane.
  • Trajtimi dhe vënia në dukje e problemeve thelbësore që hasin studentët shqiptarë në jetën akademike dhe sociale duke mos reshtur në ndjekien e tyre deri në momentin e zgjidhjeve të duhura.
  • Angazhimi dhe pjesëmarrja në jetën aktive social-kulturore dhe sportive të studentëve, duke u kthyer në menaxhuesit kreativë të kohës së tyre.
  • Nxitja dhe promovimi i vullnetarizmit rinor dhe rolit të të rinjve në zhvillimin e vendit.

 

Ky vizion është i konceptuar për të rritur përfaqësimin dhe vendimarrjen studentore.

 

Këshilli Studentor i Universitetit të Tiranës ka si objektiv të tij të promovojnë pjesëmarrjen e studentëve dhe koordinojnë përfaqësimin e tyre në organet drejtuese të institucioneve të arsimit të lartë, në strukturat mësimore-kërkimore dhe të shërbimeve. Këshillat e studentëve shprehin mendime dhe propozime për të gjitha problemet me interes të përgjithshëm të institucioneve të arsimit të lartë, si për planet dhe programet e studimeve, rregulloret për veprimtaritë mësimore, të drejtën për të studiuar, cilësinë e shërbimeve, zhvillimin e veprimtarive të ndryshme kulturore, artistike, sportive etj.

 

Aktivitetet e Këshillit Kombëtar Studentor

 

Dita e debatit:

 

Ky është një aktivitet ku studentët kanë mundësi të tregojnë aftësitë e tyre debatuese. Formati i debatit është ai i Karl Popper-it ku studentët ndahen në grupe me nga tre anëtarë dhe mbrojnë tezën e tyre në lidhje më një temë të caktuar. Debati i fundit i realizuar ka qenë ai në Fakultetin e Ekonomisë.

 

Kontakt:

 

Tel:  + 355 68 40 99 057

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

INFORMACION

Rreth Nesh

FAKULTETET

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu