Keshilli i Fakulteti Te Histori-Filologjise

Dhurata Shehri - Departamenti i Letërsisë

Ymer Çiraku - Departamenti i Letërsisë

Persida Asllani - Departamenti i Letërsisë

Lili Sula - Departamenti i Letërsisë

Floresha Dado - Departamenti i Letërsisë

Aljula Jubani - Departamenti i Gjuhës

Dhimitri Bello - Departamenti i Gjuhës

Kledi Satka - Departamenti i Gjuhës

Mimoza Kore - Departamenti i Gjuhës

Idriz Metani - Departamenti i Gjuhës

Ilira Çaushi - Departamenti i Historisë

Valentina Duka - Departamenti i Historisë

Lorenc Bejko - Departamenti i Historisë

Andi Pinari - Deparatmenti i Historisë

Shaban Dervishi - Deparatmenti i Historisë

Sabri Laçi - Departamenti i Gjeografisë

Eqerem Yzeiraj - Departamenti i Gjeografisë

Gjovalin Gruda - Departamenti i Gjeografisë

Romeo Hanxhari - Departamenti i Gjeografisë

Trifon Ziu - Departamenti i Gjeografisë

Artan Fuga - Departamenti i Gazetarisë

Gentiana Skura - Departamenti i Gazetarisë

Rrapo Zguri - Departamenti i Gazetarisë

Iris Luarasi - Departamenti i Gazetarisë

Jonida Godole - Departamenti i Gazetarisë

Parashqevi Pogaçe - Staf joakademik

Fatbardha Duro - Staf joakademik

Stefan Tefollari - Student

Esiona Konomi - Student

Albano Idrizi - Student

 

Dekani

Curriculum Vitae - Dekani i Fakultetit të Histori-Filologjisë Prof. Dr. Shezai Rrokaj, është Dekan i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë që nga viti 2008. Ai ka kryer studimet në fushën e gjuhësisë, pranë "Faculté des lettres" të Bordeaux në vitin 1983. Aktualisht ai është  aktiv pranë departamentit të Gjuhësisë.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.fhf.edu.al
Sekretare e Dekanit  +355 4 2369987

Historiku

 

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë është krijuar në vitin 1951, si pjesë e Institutit të Lartë Pedagogjik, që ka qenë institucioni i parë në Shqipëri për përgatitjen e mësuesve me arsim të lartë për shkencat shoqërore dhe natyrore. Me krijimin e Universitetit Shtetëror të Tiranës, në vitin 1957, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë u bë një nga shtatë fakultetet e tij. Fillimisht, ai përbëhej nga degët e historisë, gjuhë – letërsisë, më vonë këtu u shtua dhe dega e gazetarisë dhe i gjuhës ruse. Që atëherë, ai ka pësuar zgjerime dhe riorganizime të shumta. Kështu, në vitin akademik 1960-1961 iu shtua dega e gjuhës angleze dhe më 1966 ajo e gjuhës frënge.

 

Nisur nga nevojat e një përgatitjeje me të plotë të mësuesve dhe të specialistëve, edhe struktura dhe profili i degëve ka ardhur duke u ndryshuar. Kështu, në vitin 1982 u arrit ndarja e degës histori-gjeografi në dy dege të veçanta: Histori me elemente të gjeografisë dhe Gjeografi me elemente të historisë.

 

Kualifikimi pasuniversitar ka nisur qysh në vitin 1981, kur pranë këtij fakulteti u hapën disa kurse pasuniversitare njëvjeçare: fillimisht ai i psikologjisë dhe i pedagogjisë, një vit më vonë kursi i gjuhës shqipe, në vitin 1984 kursi i historisë, me 1985 kursi i kritikës letrare dhe me 1987 kursi pasuniversitar i psikologjisë dhe i pedagogjisë, pa shkëputje nga puna. Në vitin 1991 këto kurse u mbyllen, për t'u hapur përsëri më 1996, kësaj here si shkolla pasuniversitare (fillimisht me korrespondencë), d.m.th. si shkallë e pare e një sistemi të plotë dyshkallësh të kualifikimit pasuniversitar, që u ndërtua sipas departamenteve përkatëse: Shkolla Pasuniversitare e Departamentit të Gjuhësisë, shkolla pasuniversitare e Departamentit të Letërsisë, Shkolla Pasuniversitare e Departamentit të Historisë, shkolla pasuniversitare e Departamentit të Gjeografisë.

 

Për vetë profilin që ka ky fakultet, pas viteve ’90 u bë një riorganizim i përgjithshëm i programeve, të cilat kishin qene tejet të politizuara. Ato u reformuan totalisht si në formë dhe në përmbajtje.

 

Një ndihmesë të çmuar ka dhënë Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë për përgatitjen e studenteve të huaj si përkthyes, gjuhëtare, historianë, studiues të letërsisë shqiptare etj. Veçanërisht e madhe ka qenë puna e bërë nga dega e gjuhës dhe e letërsisë shqipe, pranë së cilës kanë studiuar dhe janë diplomuar 282 studentë të huaj, nga 25 vende të ndryshme të botës, kryesisht nga vendet i sh-socialiste, nga Azia, Afrika dhe Amerika Latine. Veç këtyre, pranë katedrës së gjuhës shqipe kanë ndjekur kurse përgatitore njëvjeçare të gjuhës mjaft studentë nga vende të ndryshme. Kjo traditë vijoi deri në vitin 1982, kur, si rrjedhim i politikës së vetëizolimit të ndjekur nga qeveria e kohës, këto kurse u mbyllën, Tani po bëhen përpjekje të shumta për ta ringjallur këtë traditë të bukur. Pranë këtij departamenti kanë kryer kualifikime pasuniversitare docentë kineze, docentë rumunë, grekë, zviceranë etj., e pritet të vijnë dhe të tjerë.

 

Prej vitit shkollor 1994-1995 kanë rifilluar të funksionojnë edhe kurset e verës të gjuhës dhe të kulturës shqiptare, në të cilat marrin pjesë studentë nga vende të ndryshme të botës.

 

Në vitin 2012 krijohet në këtë fakultet Departamenti i Arkeologjisë.

 

Fakulteti  i Historisë dhe Filologjisë përbëhet nga këto departamente:

 ·         Departamenti i Gjuhësisë

·         Departamenti  i Letërsisë

·         Departamenti i Gjeografisë

·         Departamenti i Historisë

·         Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit

·         Departamenti i Arkeologjisë

 


Dekani i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë është Prof. Dr. Shezai Rrokaj.

Zv. Dekan për ciklin e parë të studimit është  Prof. Dr. Ymer Çiraku.

Zv. Dekan për ciklin e dytë të studimit është  Prof. Dr.  Valentina Duka.

Zv. Dekan për ciklin e tretë të studimit është  Prof. Dr. Sokol Axhami.

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë ka në përbërjen e tij 86 pedagogë si staf akademik; 25 Prof.Dr.; 19 Prof.As.; 11 Dr.; 14 Docent; 17 Master.

Në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë studiojnë 5256 studentë; në programin e studimeve Bachelor : 1283 studentë; Bachelor (Part-Time): 2158 studentë; Master Shkencor: 613 studentë ; Master Profesional: 746 studentë ; Master Profesional (Part-Time): 456 studentë .

Adresa: Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë | Rr. Elbasanit, Tiranë

 

Tel: (+355 4) 2369664; Fax: (+355 4) 2369987

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | website: http://www.fhf.edu.al

 

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.