You are here: Home Fakultetet Fakulteti i Shkencave Natyrore Departamenti i Kimisë

Miresevini ne UT

Departamenti i Kimise

Përgjegjës i Departamentit

Eduard Andoni, diplomuar në Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega Fizikë dhe Kimi Industriale. “Profesor” prej vitit 1994. Aktualisht është profesor, pranë departamentit të Kimisë.

Curriculum Vitae e Përgjegjësit të departamentit 

Kontakto: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Website: http://www.fshn.edu.al/

 

Historiku

PËRSHKRIMI I PUNËS I DEPARTAMENTIT TË KIMISË DHE NJË HISTORIK I SHKURTËR

 

 Në kuadrin e krijimit të Universitetit Shtetëror të Tiranës më 1957 (tani Universiteti i Tiranës), një nga Fakultetet më të rëndësishme ishte Fakulteti i Shkencave të Natyrës, ku përkrah degëve Matematikë – Fizikë e Biokimi, u krijua dhe dega e Kimisë Industriale, e cila kishte në varësi të saj dhe Laboratorin e Kërkimeve Kimike, i krijuar që në vitin 1953 si institucioni i parë dhe mjaft i rëndësishëm kërkimor – shkencor.
Fillimisht dega e Kimisë Industriale ishte 4 vjeçare me një numër të kufizuar studentësh dhe me staf akademik që kishte mbaruar studimet jashtë vendit, në Perëndim dhe në Lindje. Në fillimet e degës kishte tri Katedra: Katedra e Kimisë së Përgjithshme dhe Inorganike me Përgjegjës Prof. Menella Karajani, Katedra e Kimisë Organike me Përgjegjës Prof. Kolë Popa, Katedra e Kimisë Analitike dhe Teknologjisë  me Përgjegjës Prof. Muharrem Frashëri.
 Me zhvillimin e vazhdueshëm të gjithë sektorëve të Universitetit të Tiranës, edhe dega e Kimisë Industriale ka pësuar evolucionin e saj në drejtimin didaktik, shkencor, organizativ etj. U rrit shumë numri i studentëve, pësoi një hop kërkimi shkencor, lidhja me ekonominë e institucionet e vendit e të huaja. Kjo kërkoi riorganizim të Katedrave të cilat u shtuan në pesë sipas gruplëndëve si: Katedra e Kimisë së përgjithshme e Inorganike ku kanë drejtuar Prof. M. Karajani, Prof. V.Kola, Prof. K.Spahiu. Prof. M. Prifti; Katedra e Kimisë Organike ku kanë drejtuar Prof. K. Popa, Doc.M. Haxhimusaj, Prof. K. Koci, Prof. P. Troja, Prof. G. Damani; Katedra e Kimisë Analitike ku kanë drejtuar Doc. F. Sazani; Prof. A. Çullaj, Prof. B. Baraj, Prof. Ass. O. Glozheni, Prof. P. Lazo, Katedra e Kimisë Fizike ku kanë drejtuar Prof. Viron Kola, Prof. S. Alia, Prof. I. Mele.
Pas viteve 90 dega e Kimisë u nda në dy Departamente ku u përgatitën kuadro në tri profile të veçanta: Departamenti i Kimisë përgatiti Kimist të përgjithshëm (tani Kimist) dhe Departamenti i Kimisë Industriale me dy profile.
Fillimisht funksionin e Përgjegjësit të Departamentit të Kimisë e ka kryer Prof. Alqi Çullaj, pastaj nga viti 1994 – 2000 Prof. Kosta Koci, nga viti 2000 – Janar 2008 Prof. Pandeli Troja dhe aktualisht që nga Janari 2008 Prof. Eduard Andoni.
Departamenti i Kimisë ka një staf pedagogësh dhe punonjësish prej 46 anëtarësh, nga këta: 11 janë Profesorë, 5 Prof. ass, 14 Doktorë, 2 Asistentë dhe 14 Laborantë, nga të cilët 13 janë me arsim të lartë.        
Struktura Administrative e Departamentit
Departamenti i Kimisë përbëhet nga katër grupe mësimore-shkencore:
1. Kimia e Përgjithshme dhe Inorganike
2. Kimia Analitike
3. Kimia Organike
4. Kimia Fizike e Koloidale.
Diplomat
Deri në vitin 2005, Departamenti realizonte aktivitetin e tij akademik në tri profile të Degës së Kimisë: Kimi e Përgjithshme, Kimi industriale dhe Kimi Ushqimore dhe ishte përgjegjës për diplomën  e Kimistit.
Pas vitit 2005, në kuadrin e organizimit të studimeve sipas sistemit të Bolonjës, Departamenti i Kimisë për ciklin e parë të Studimeve jep një Diplomë të Nivelit të Parë në Kimi (sistemi 3-vjeçar).
Në vitin 2008, me vendim të Këshillit të Ministrave, Departamentit të Kimisë i aprovohet hapja e Ciklit të Dytë të Studimeve: Diplomë e Nivelit të Dytë në Kimi, drejtimi “Analiza kimike dhe vetitë e lëndës” (sistem 2-vjeçar) dhe Master i Nivelit të Parë, Mësues Kimie (sistem 1 vjeçar)
Departamenti i Kimisë drejton dhe përgjigjet për zhvillimin e disiplinave bazë, formuese kimike jo vetëm me studentët e viteve I, II, III të profileve kimike të FSHN, por mbulon edhe mësimdhënien e lëndëve kimike në degët e Biologjisë, Fizikës, Farmacisë, Stomatologjisë, Mjekësisë së Përgjithshme etj.

Krahas mësimdhënies, Departamenti i Kimisë, realizon aktivitetin kërkimor-shkencor me drejtime të tilla si: analiza kimike dhe identifikimi i strukturës me metoda instrumentale,  studimi i korrozionit dhe i mbrojtjes nga ai, studimi i adsorbimit dhe i dukurive sipërfaqësore, etj.

Pas vitit 2000, në Departamentin e Kimisë kanë funksionuar edhe dy shkolla pasuniversitare që kanë dhënë diploma të studimeve pasuniversitare, “Master”, në dy drejtime:
Analiza kimike dhe identifikimi i strukturës me metoda instrumentale
Elektrokimia e proceseve të korrozionit dhe dukuritë sipërfaqësore.
Në vitin 2008 këto dy shkolla janë përshtatur në përputhje me ligjet në fuqi për të ofruar diploma “Master i Nivelit të Dytë” në drejtimet e mësipërme.

 

Kontakto
Departamenti: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Tel/Fax: +355-4-222-32-120

 

Portali Universitar

Lajme


E-mail

Kliko per te hyre tek posta juaj personale. Nese keni probleme me hyrjen ne posten elektronike kliko ketu...

Legjislacioni

Romeral Arkiva e Ligjeve, Akteve Nënligjore, VKM dhe Udhëzimeve

Doktoratura ne UT

E-LEARNING


Artikujt me te pare

Artikuj te fundit

Kontakto me ne

Rektorati i Universitetit të Tiranës .....

  • Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania
  • Kutia Postare Nr 183
  • Tel: 355 4 222840
  • Fax: + 355 4 2223981
  • Email: info@unitir.edu.al
  • Website: www.unitir.edu.al
  • Skype user: infounitir
  • Working Time from Monday to Friday 8:30 AM - 16:30
elektronik sigara elektronik sigarakiz oyunlaribahce citisearch porn tube evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat film izle film izle film izle film izle film izle porntube youjizzpornhub cati cikis merdivenleri makaslı çatı merdivenleri cati pencereleri taş duvar kaplamaları patlatma taş duvar kaplamalarıPorno