Keshilli i fakultetit te ekonomise

Albana Hashorva - Departamenti i Ekonomiksit

Dhori Kule - Departamenti i Ekonomiksit

Shkëlqim Cani - Departamenti i Ekonomiksit

Ahmet Mançellari - Deparatmenti i Ekonomiksit

Tonin Kola - Departamenti i Ekonomiksit

Raimonda Duka - Departamenti i Ekonomiksit

Shyqyri Llaci - Departamenti i Menaxhimit

Doloresa Sinanaj - Departamenti i Menaxhimit

Arjan Qefalia - Departamenti i Menaxhimit

Mimoza Kasimati - Departamenti i Menaxhimit

Zana Koli - Departamenti i Menaxhimit

Vjollca Hysi - Departamenti i Marketing-Turizmit

Arjan Abazi - Departamenti i Marketing-Turizmit

Ilia Kristo - Departamenti i Marketing-Turizmit

Mirdaim Axhami -  Departamenti i Marketing-Turizmit

Sotiraq Dhamo - Departamenti i Kontabilitetit

Juljan Naqellari - Departamenti i Kontabilitetit

Ingrid Shuli - Departamenti i Kontabilitetit

Manjola Naço - Departamenti i Kontabilitetit

Edlira Luçi - Departamenti i Financës

Oltion Rrumbullaku - Deparatmenti i Financës

Gentiana Sharku - Departamenti i Financës

Sherif Bundo - Departamenti i Financës

Lavdosh Zaho - Departamenti i Financës

Kozeta Sevrani - Dep.Mat.Stat.Informatik

Thoma Mitre - Dep.Mat.Stat.Informatik

Fatmir Memaj - Dep.Mat.Stat.Informatik

Rovena Bahiti - Dep.Mat.Stat.Informatik

Dhimitri Tole - Dep.Mat. Stat.Informatik

Besa Shahini - Dep.Mat.Stat.Informatik

Ermal Haxhiaj - Staf joakademik

Lindita Zykaj - Staf joakademik

Bobi Xhaxho - Student

Ermir Hoxha - Student

Alban Mullaj - Student

Megi Nuhu - Student

Blerina Hoxha - Student

 

Historiku

Fakulteti i Ekonomisë është formuar në vitin 1952, me emrin Instituti i Lartë i Ekonomisë. Në vitin 1957, me krijimin e Universitetit të Tiranës, ai u përfshi në atë Universitet me emrin Fakulteti i Ekonomisë. Në atë kohë Fakulteti i Ekonomisë ofronte diploma vetëm në dy degë: degën e Ekonomisë dhe degën e Kontabilitetit.

Gjatë viteve që pasuan Fakulteti i Ekonomisë u zgjerua dhe në vitin 1990 ai ofronte diploma në gjashtë degë: Ekonomist për Industrinë, Ekonomist për Financë, Ekonomi Politike, Ekonomist për Tregtinë, Ekonomist për Statistikë dhe Merceologji. Deri në vitin akademi 1990- 1991 programet mësimore të Fakultetit të Ekonomisë kanë qenë ndërtuar mbi bazën e parimeve të ekonomisë të centralizuar dhe kanë qenë të orientuar drejt përvojës së universiteteve lindore.

Fakulteti i Ekonomisë është më i vjetri, duke e krahasuar atë me fakultetet përkatëse në universitetet e tjerë shqiptarë që ofrojnë diploma në fushën e ekonomisë, biznesit, marketingut, turizmit, etj. Gjatë periudhës 1991-2006, e cila përputhet me periudhën e transformimit drejt ekonomisë së tregut, Fakulteti i Ekonomisë është riorganizuar dhe ristrukturuar rrënjësisht në formë dhe përmbajtje. Sot ky fakultet emërtohet Fakulteti i Ekonomisë. Aktualisht, fakulteti operon në bazë të programeve të reja mësimore, në përputhje me programet e shkollave perëndimore, bazuar në deklaratën e Bolonjës dhe të përshtatura ndaj kushteve konkrete të vendit tonë.

Fakulteti i Ekonomisë ka këto departamente:

 ·         Departamenti i Financës

          Departamenti i Kontabilitetit

·         Departamenti i Manaxhimit

·         Departamenti i Marketingurizmit

·         Departamenti i Ekonomiksit

·         Departamenti i Statistikës dhe Informatikës së Zbatuar  SIZ

 

Dekani i Fakultetit të Ekonomisë është Prof. Dr. Sulo Hadëri.

Zv. Dekan për ciklin e parë të studimit është Prof. Dr. Fatmir Mema

Zv. Dekan për ciklin e dytë të studimit është Prof.Dr. Klodiana Gorishti

Zv. Dekan për ciklin e tretë të studimit është Prof. Dr. Mimoza Kasimati

 

Fakulteti i Ekonomisë ka në përbërjne e tij 135 pedagogë si staf akademik; 33 Prof.Dr.; 19 Prof.As.; 32 Dr.; 5 Docent; 46 Master. Në Fakultetin e Ekonomisë studiojnë 9664 studentë; në programin e studimeve Bachelor : 3972 studentë; Bachelor (Part-Time): 1818 studentë; DND: 1378 studentë; DND (Part-Time): 224 studentë; Master Shkencor: 670 studentë; Master Profesional: 419 studentë; Master Profesional (Part-Time): 1183 studentë; Filiali Sarandë: 260 studentë; Bachelor: 142 studentë; DND: 95 studentë; Master Profesional: 23 studentë; Filiali Kukës: 241 studentë; Bachelor: 241 studentë;

Adresa: Fakulteti i Ekonomisë ; Rruga. “Arben Broci”, Tiranë;

Tel: (+355 4) 2345789; Fax: (+355 4) 2345789;

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; web: www.feut.edu.al

 

Dekani

Prof. Dr. Sulo HADERI

 

Website: http://www.fakultetiekonomise.edu.al/

 

 

Sekretare e Dekanit  +355 4 2345789

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.