Unitir

Pergjegjëse e Departamentit

Kozeta Sevrani (BYLYKBASHI) , diplomuar në Universitetin e Tiranës, Diplomë në “Fizikë” - Fakulteti i  Shkencave të Natyrës. Lektore në  Departamentin e Statistikës dhe Informatikës së Zbatuar, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.

Curriculum Vitae e Përgjegjësit të departamentit :

Kontakto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Website: http://www.fakultetiekonomise.edu.al

 

Historiku

Pershkrimi i departamentit te matematikes, statistikes dhe informatikes se zbatuar

Departamenti “Matematikë, Statistikë dhe Informatikë e Zbatuar” përgjigjet për mësimdhënien në degën e “Informatikës Ekonomike” degë e cila në vitin akademik 2006-2007 ka diplomuar brezin e parë të studentëve të saj.
Gjithashtu, departamenti ka si detyrë të mbulojë mësimdhënien e lëndëve matematikë, statistikë dhe të lëndëve informatike në degët dhe specialitetet e Fakultetit të Ekonomisë, si dhe të kryejë punë kërkimore dhe shkencore në fushat e matematikës, statistikës dhe informatikës së zbatuar, kryesisht në ekonomi dhe biznes. Departamenti përbëhet nga 23 anëtarë efektivë, nga të cilët 2 profesorë të asociuar,  6 profesorë, 5 doktorë shkencash, dy pedagogë, 6 master dhe 2 asistentë të rinj.

Departamenti ka aktivizuar dhe aktivizon edhe mjaft pedagogë të jashtëm me përvojë e me grada shkencore si dhe asistentë të rinj të diplomuar brenda dhe jashtë vendit.

Në departamentin e Matematikës, Statistikës dhe Informatikës së zbatuar aktivizohen si pedagogë të jashtëm:  Prof. Dr. Gudar Beqiraj, Prof. Dr. Neki Frashëri, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Bukli etj.

Kontakto
Departamenti: info_departamenti_i_matematike_statistike_dhe informatikes se This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel/Fax: +355-4-223-45-789

 

Kontakto me ne

Rektorati i Universitetit të Tiranës .....

  • Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania
  • Kutia Postare Nr 183
  • Tel: 355 4 222840
  • Fax: + 355 4 2223981
  • Email: info@unitir.edu.al
  • Website: www.unitir.edu.al
  • Skype user: infounitir
  • Working Time from Monday to Friday 8:30 AM - 16:30
You are here: Home