Keshilli i fakultetit te gjuheve te huaja

Elida Tabaku - Departamenti i gjuhës angleze

Albert Sheqi - Departamenti i gjuhës angleze

Maksim Daiu - Departamenti i gjuhës angleze

Viktor Ristani - Departamenti i gjuhës angleze

Shpresa Delija - Departamenti i gjuhës angleze

Daniela Tamo - Departamenti i gjuhës angleze

Uk Buçpapaj - Departamenti i gjuhës angleze

Petraq Buka - Departamenti i gjuhës angleze

Artur Sula - Departamenti i gjuhës italiane

Adrian Haxhillazi - Departamenti i gjuhës italiane

Diana Kastrati - Departamenti i gjuhës italiane

Arben Skëndaj - Departamenti i gjuhës italiane

Esmeralda Kromidha - Departamenti i gjuhës frënge

Saverina Pasho - Departamenti i gjuhës frënge

Andromaqi Haloçi - Departamenti i gjuhës frënge

Lorena Dedja - Departamenti i gjuhës frënge

Brikena Kadzadej - Departamenti i gjuhës gjermane

Mihallaq Zelexhiu - Departamenti i gjuhës gjermane

Sofia Delijorgji - Dep.i gjuhëve sllavo-ballkanike

Avni Xhelili - Dep.i gjuhëve sllavo-ballkanike

Anastasi Prodani - Departamenti i gjuhës spanjolle

Zhaneta Dautaj - Staf joakademik

Aldo Rama - Student

Astrit Berisha - Student

Dekani

Klodeta Dibra. Diplomohet për “Gjuhë dhe letërsi Italiane” në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, 1988. Kurse dhe specializime të shumta, vizita pune në disa universitete evropiane (Itali, Francë, Britani e Madhe, Kroaci, Maqedoni etj). Marrja e Gradës “Doktor i Shkencave” në fushën e Gjuhësisë, 1997. Marrja e Titullit “Profesor i Asociuar”, 2001. Pedagoge dhe Dekane e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja.

Curriculum Vitae e Dekanit të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja
Kontakto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.unitir.edu.al

Sekretare e Dekanit  +355 4 2452610
Sekretari  Mësimore +355 4 2341928 

 

Historiku

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja i ka fillimet e veta në vitin 1947, viti i themelimit të Katedrës së Gjuhës Ruse. Katedra e Gjuhës Ruse ka funksionuar në kuadrin e një Instituti 2-vjeçar, i cili në vitin 1951 u shndërrua  në Institut të Lartë Pedagogjik.

Me krijimin e Universitetit të Tiranës më 1957, Katedra e Gjuhës Ruse kalon si degë në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.

Në shtator të vitit 1991, krijohet Fakulteti i Gjuhëve të Huaja. Ky fakultet në përbërjen e  tij kishte Katedrën e Gjuhës Ruse, Katedrën e Gjuhës Angleze, Katedrën e Gjuhës Frënge dhe Katedrën e Gjuhës Italiane. Në vitin 1992 fakultetit i shtohet Katedra e Gjuhës Gjermane, Në vitin 1995 krijohet Departameni i Gjuhëve Sllavo- Ballkanike i cili në përbërjen e tij përfshiu Degën e Gjuhës Rusë, Degën e Gjuhës Turke (1996) dhe degën e Gjuhës Greke(1998). Në vitin 2008 fakultetit i shtohet edhe departamenti i Gjuhës Spanjolle.

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja ka degën e gjuhës angleze në Filialin e Sarandës dhe në Filialin e Kukësit të Universitetit të Tiranës.

 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja ka sistemin Part-Time vetëm në ciklin e parë të studimit, Bachelor dhe në kurrikulat e tij nuk ka program studimi në Master Profesional

 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja përbëhet nga gjashtë departamente:

·         Departamenti i Gjuhës Angleze;

·         Departamenti i Gjuhë Frënge;

·         Departamenti i Gjuhë Gjermane;

         Departamenti i Gjuhë Italiane;

·       Departamenti i Gjuhë Spanjolle;

·    Departamenti i Gjuhës së Sllavo -Ballkanike

 

Dekane e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja është Prof. Dr. Klodeta Dibra.

Zv. Dekan për ciklin e parë të studimit është Dr. Sonila Sadikaj.

Zv. Dekan për ciklin e dytë të studimit është Prof. Dr. Shpresa Delija.

Zv. Dekan për ciklin e tretë të studimit është Prof. Dr. Raul Lilo.

 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja ka 136 pedagogë që përbëjnë stafin akademik të këtij fakulteti. Nga këta 11 pedagogë kanë titullin Profesor Doktor, 19 titullin Profesor i Asocuar (Prof. As. Dr.), 53 titullin doktor, dhe 53 janë më Master. Në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja studiojnë afërsisht 3940 studentë. Në sistemin Bachelor Full-Time studiojnë 2840 studentë dhe Part-Time 129 studentë.  Në ciklin e dytë të studimeve për Master Shkencor janë 970 studentë. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja e ka selinë e vet me zyra dhe auditorë në Rrugën e Elbasanit dhe ndan të njëjtën ndërtesë me Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë. FGJH disponon mjediset: Godina A (kati II dhe III) dhe Godina B (Kati I dhe II).

 

Kontakte:

Telefoni: +355 4 2452610

 

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.