Përgjegjës e Departamentit të Gjuhës Spanjolle

Dr. Anastasi Prodani

 

Website: http://www.unitir.edu.al

Historiku

historiku i departamentit te gjuhes spanjolle

ADRESA

Rektorati,

Sheshi ‘‘Nënë Tereza’, Nr. 1, Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kontakto:

E-mail: info@unitir.edu.al

Website: www.unitir.edu.al 

Kreu