Lajmërime

 

Konkursi me esse "Çfarë di unë për Azerbajxhanin"

Ambasada e Azerbajxhanit në Greqi ka ftuar Universitetin e Tiranës të jetë bashkëpunëtor për të dytin vit në Kokursin me Esse “Çfarë di unë për Azerbajxhanin.

Ky aktivitet zhvillohet nga Ministria e Rinisë dhe Sporte të Republikës së Azerbajxhanit dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme në Republikën e Azerbajxhanit.

Në këtë konkurs ftohen të marrin pjesë të gjithë studentët e Universitetit të Tiranës nga mosha 18-29.

Aplikuesit duhet që të përgatisin një esse me maksimalisht 2500 fjalë në gjuhën angleze dhe tema e essesë mund të jetë e përgjithshme, por Ambasada e Azerbajxhanit në Greqi ka rekomanduar disa nga temat që aplikuesit mund të zgjedhin:

Heydar Aliyev: Udhëheqësi kombëtar i Azerbajxhanit;

Konflikti armen-azerbajxhan. Realitetet e Karabakut;

Historia, arti dhe kultura e Azerbajxhanit;

Popullsia, gjuha dhe traditat e Azerbajxhanit;

Roli i Azerbajxhanit në Politikën Ndërkombëtare;

Azerbajxhani dhe Shqipëria: marrëdhëniet historike dhe perspektivat;

Zhvillimi ekonomik i Azerbajxhanit;

Strategjia e naftës dhe gazit të Azerbajxhanit;

Azerbajxhani në burimet / literaturat e lashta.

Bashkë me essenë aplikuesit duhet të dorëzojnë formularin e aplikimit, Cv dhe një kopje të pasaportës në adresën Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. dhe në adresën Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. . Afati përfundimtar i dorëzimit të aplikimit është data 20 Korrik 2017.

Fituesit do të fitojnë një tur kulturor – historik në Azerbajxhanin në Gusht apo Shtator 2017.

Faleminderit!

DEKLARATË E REKTORIT TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS, PROF.DR. MYNYR KONI, NË LIDHJE ME DISA NDRYSHIME NË BORDET E ADMINISTRIMIT TË IAL


Të nderuar gazetarë, 

 

Ligji 80/2015 datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, ka përcaktuar qartë se cilat janë autoritetet dhe organet drejtuese në institucion; mënyrën sesi zgjidhen, sesi formatohen, si dhe kompetencat që ka çdo autoritet dhe organ drejtues në institucion.

Njëri nga organet kolegjiale drejtuese të institucioneve të arsimit të lartë është edhe Bordi i Administrimit.

Në nenin 48, pika 1 të ligjit të arsimit të lartë 80/2015, përcaktohet edhe sesi formatohet ky organ kolegjial. Kështu, konkretisht:

“ Bordi i administrimit në institucionet e arsimit të lartë përbëhet nga 7(shtatë) anëtarë, të punësuar me kohë të pjesshme. Anëtarët, përfaqësues të instutucioneve të arsimit të lartë, përzgjidhen nga Senati Akademik i institucionit, për një mandat pesëvjecar, me të drejtë rizgjedhjeje, prej listave të propozuara nga instuticioni i arsimit të lartë........Kurse anëtarët përfaqësues të ministrisë përgjegjëse për arsimin janë ekspertë të njohur nga fushat akademike, manaxheriale, ekonomike dhe juridike dhe emërohen përkatësisht nga ministri përgjegjës për arsimin.

Kurse në nenin 50 të ligjit të arsimit të lartë 80/2015 “Mbarimi i parakohshëm i mandatit të autoriteteve drejtuese dhe anëtarëve të zgjedhur të organeve drejtuese të institucioneve publike të arsimit të lartë”, në pikën 1 të tij, shpehet për të gjitha rastet kur përfundon para kohe mandati i një autoriteti ose të një anëtari të zgjedhur.

Në këtë nen futen të gjithë anëtarët e Bordit të Administrimit që janë zgjedhur nga Senati Akademik i institucionit.

Për më tepër, pika 2 e nenit 50 të ligjit të arsimit të lartë 80/2015, shprehet se:

“Shkarkimi i anëtarëve të Bordit të Administrimit bëhet nga ministri përgjegjegjës për arsimin, me propozimin e organit që i zgjedh dhe i emëron”, pra me propozim të Senatit Akademik tëinstitucionit.

Pra ligji i arsimit të lartë është shprehur shumë qartë sesi zgjidhen, emërohen dhe shkarkohen anëtarët e Bordit të Administrimit të një institucioni të arsimit të lartë.

Ju sqarojmë se vetëm anëtarët e zgjedhur nga Senati Akademik i institucionit, kanë mandat pesëvjecar.

Kurse anëtarët e emëruar nga Ministri përgjegjës i arsimit nuk kanë mandat dhe ndryshimi i tyre është vetëm kompetencë e autoritetit që i ka emëruar, pra i ministrit përgjegjës për arsimin.

Çdo interpretim tjetër është në kundërshtim me ligjin, çdo dizinformim apo keqinformim  është në kundërshtim me misionin që kanë institucionet e arsimit të lartë dhe në kundërshtim me  interesin publik.

Universiteti i Tiranës është në procesin e Akreditimit Institucional nga Agjensia Britanike e Sigurimit të Cilësisë (QAA)

Universiteti i Tiranës është në procesin e Akreditimit Institucional nga Agjensia Britanike e Sigurimit të Cilësisë (QAA).

Në këtë kuadër, në datat 19,20 dhe 21 Prill 2017, do të zhvillohet vizita e vlerësuesve të jashtëm të QAA në Universitetin e Tiranës.

Lutemi, bashkëngjitur do të gjeni Agjendën e Takimit.

Universiteti Complutense i Madrid (UCM), ofron 101-pozicione Post Doktorature

Në kuadër të Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship Actions, të Programin Horizon 2020 (MSCA-IF), Universiteti Complutense i Madrid (UCM), ofron 101-pozicione Post Doktorature.

Linku i mëposhtëm jep një informacion më të detajuar rreth këtij programi:

http://oficinaeuropea.ucm.es/msca-expresions-of-interest-2017

Në këtë link do të keni mundësi të gjeni tabelat e ndara sipas fakulteteve, fushave dhe grupeve të kërkimit.

Në grupet e kërkimit, do të gjeni edhe kontaktin ku mund të shfaqni interesin tuaj për të aplikuar për Post-Doktoraturw, IF -MSCA 2017.

FTESE per OFERTE Blerje pajisje elektronike -Re@WBC

Të gjithë Operatorët Ekonomik të interesuar të klikojnë këtu

Nënkategoritë

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu